Obliczenia pól elektromagnetycznych w programie ANSYS Maxwell 2D/3D

» Obliczenia pól elektromagnetycznych w programie ANSYS Maxwell 2D/3D

Opis szkolenia

Czas trwania: 3 dni

Cena za osobę:

Cena standardowa2 400,00 PLN/netto
Klienci MESco z aktywną usługą TECS1 920,00 PLN/netto
Pracownicy wyższych uczelni1 920,00 PLN/netto
Studenci1 200,00 PLN/netto

Poziom: Podstawowy

Cel kursu:

Uczestnicy szkolenia poznają interfejs użytkownika, sposób definiowania własności materiałowych, definicję wymuszeń/warunków brzegowych oraz wyświetlania i weryfikacji wyników analizy.
Kurs obejmuje swoją tematyką krótkie wprowadzenie do podstaw teoretycznych zakładając duży nacisk na praktyczne zastosowania oprogramowania ANSYS Maxwell w zakresie modelowania pól elektromagnetycznych niskiej częstotliwości oraz analiz sprzężonych (w trakcie kursu realizowane będą przykłady 2D oraz 3D).

Podczas szkolenia omawiane będą zagadnienia związane z modelowaniem w środowisku ANSYS Maxwell: elektromagnesów, transformatorów, maszyn elektrycznych oraz nagrzewania się przewodów z prądem z uwzględnieniem termiki oraz mechaniki.

Dla kogo?

Na szkoleniu pokażemy jak symulacja pozwala projektować lepsze maszyny elektryczne. Szkolenie jest skierowane do osób chcących posiąść wiedzę w zakresie symulacji pracy maszyn elektrycznych i optymalizacji konstrukcji.   Program:

 • Wprowadzenie do metody elementów skończonych (MES) i teorii pól elektromagnetycznych
 • Omówienie środowiska programu Maxwell:
  • struktura programu
  • definicja parametrów materiałowych
  • definicja warunków brzegowych i wymuszeń
  • przygotowywanie siatki MES
  • przeprowadzanie obliczeń
  • interpretacja wyników
 • Obliczanie pól magnetostatycznych
  • obliczanie sił i momentów obrotowych w polu magnetycznym
  • obliczanie indukcyjności/ strumieni magnetycznych
  • modelowanie magnesów trwałych (ferryty, NdFeB)
 • Analiza stanów przejściowych (transient)
  • zasilanie z zewnętrznego modelu obwodowego (Maxwell Circuit Editor)
  • modelowanie ruchu dla problemów elektromagnetycznych
 • Analiza harmoniczna, obliczanie prądów wirowych
 • Wstęp do projektowania maszyn elektrycznych – wykorzystanie modułu ANSYS RMxprt oraz ANSYS Maxwell w projektowaniu wirujących maszyn elektrycznych
 • Analiza sprzężona (co-symulacja) – połączenie programów Maxwell oraz Simplorer
 • Analizy sprzężone z wykorzystaniem środowiska ANSYS Maxwell + Mechanical; analizy sprzężone elektromagnetyzm-termika, elektromagnetyzm-termika-mechanika.

|||::
Online Training - connect from wherever you are!
|||::
aleja Legionów 4, 41-902 Bytom

Rejestracja