» Dofinansowanie na szkolenia z KFS

Dofinansowanie na szkolenia z KFS

 Nawet do 100% dofinansowania na szkolenia!

Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS) to wydzielona część Funduszu Pracy przeznaczona na wsparcie pracodawców inwestujących w ciągły rozwój swój oraz pracowników.

Z dofinansowania mogą skorzystać wszystkie przedsiębiorstwa, które zatrudniają minimum jedną osobę na umowę o pracę. Dofinansowaniem objęte są szkolenia, które przyczynią się do podniesienia kompetencji personelu, możliwe jest uzyskanie do 100% kwoty wartości szkolenia.

W Planie Funduszu Pracy na rok 2021 na wydatki Krajowego Funduszu Szkoleniowego przeznaczono kwotę 259 406 tyś. zł.

Pracodawca zainteresowany uzyskaniem środków na dofinansowanie szkoleń z KFS w 2021 roku powinien skontaktować się z Powiatowym Urzędem Pracy, właściwym ze względu na lokalizację swojej siedziby lub miejsca prowadzenia działalności gospodarczej.

UWAGA – każdy Urząd Pracy stosuje własne zasady składania wniosków.

Więcej informacji na stronie Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii oraz na stronie Powiatowych Urzędów Pracy.

MESCO SP. Z O.O.