» Dlaczego warto inwestować w symulacje komputerowe?

Dlaczego warto inwestować w symulacje komputerowe?

Świeczka, żarówka wolframowa i dioda LED mają dokładnie tę samą funkcjonalność, jednak to producent diod LED zaopatruje w swój towar niemal wszystkie gałęzie przemysłu, czego nie można powiedzieć o wytwórcy świeczek. Oto dlaczego warto inwestować w symulacje komputerowe – by stale ulepszać produkt zwiększając przez to jego udział w rynku.

Innowacja nie jest dziełem przypadku, lecz wynikiem starannego planowania i wdrażania pionierskich technologii. W tym procesie ważną rolę odgrywa symulacja komputerowa, pozwalająca na dokładne poznanie produktu na długo przed stworzeniem pierwszego prototypu. Dzięki oprogramowaniu ANSYS można badać, jak poszczególne komponenty produktu oddziałują na siebie, a następnie optymalizować nie tylko wybrany detal, lecz także cały system (rys. 1).

ANSYS to uniwersalne narzędzie, umożliwiające wyjście poza intuicję konstruktorów i projektowanie innowacyjnych produktów o przewidywalnym zachowaniu się podczas testów. Daje to komfort planowania kierunków rozwoju firmy i pozwala na prowadzenie bardziej agresywnej polityki produktowej.

dlaczego warto inwestować w symulacje komputerową?
Przykład rozwoju wybranych produktów użytkowych

Digital Twin – tylko z ANSYS

Firmy ANSYS Inc. i General Electric podpisały wieloletni kontrakt na rozwijanie tzw. Digital Twin. Celem tej inicjatywy biznesowej jest zminimalizowanie liczby testów fizycznych systemów i instalacji oraz określanie optymalnych warunków pracy produktu. Sposobem osiągnięcia tego celu jest stosowanie danych wejściowych z pomiarów jako warunków brzegowych do symulacji komputerowej. Efektem jest niemal idealne odwzorowanie fizycznego modelu w wirtualnej rzeczywistości, a w konsekwencji pojawia się możliwość optymalizacji całego systemu i badanie w czasie rzeczywistym wpływu poszczególnych komponentów na siebie nawzajem. Otwiera to nowe perspektywy w systemowym podejściu do projektowania (System Level Simulation). Dzięki technologii ANSYS inżynier nie musi się ograniczać do badania jednego rodzaju zjawisk, ale może brać pod uwagę wzajemne zależności między domeną płynów, mechaniką układu oraz oddziaływań pól elektromagnetycznych.

Z Digital Twin bezpośrednio jest związany nowy produkt GE: Predix – platforma serwisowa, która dostarcza szczegółowych informacji o urządzeniach i instalacjach, a jednocześnie pozwala na przewidywanie zachowania się w czasie wybranych komponentów. Platforma Predix została stworzona, by zoptymalizować terminy serwisowe i uniknąć skutków niepożądanych zachowań instalacji. Do systemu spływają dane pomiarowe (z czujników), które następnie służą do zdefiniowania warunków brzegowych w symulacji komputerowej. Za każdym razem gdy wynik

dlaczego warto inwestować w symulacje komputerową?

pomiaru odbiega od normy, prowadzona jest symulacja w celu określenia przyczyn i ewentualnych skutków tych odchyleń. Dzięki temu inżynier może lepiej ocenić stan instalacji. Predix to nowa jakość na rynku platform serwisowych i rewolucja techniczna, która nie byłaby możliwa bez programowania ANSYS.

Najlepsi w przemyśle wiedzą dlaczego warto inwestować w symulacje komputerowe

dlaczego warto inwestować w symulacje komputerową?

Członków zarządu i kierowników projektów zapytano, co jest konieczne do poprawy procesu projektowego – wniosek był prosty: symulacja to nie opcja, lecz konieczność (rys. 2). Badano 552 największe firmy reprezentujące wszystkie główne gałęzie przemysłu. Firma Aberdeen Group przeprowadziła badania porównawcze, których celem było określenie, jak – w stosunku do minionych dwóch lat – poziom wykorzystywania symulacji wpływa na osiąganie strategicznych celów, takich jak terminowość oraz jakość finalnego produktu odniesiona do założeń projektowych. Oto wyniki pokazujące, w jakim stopniu poszczególne grupy przedsiębiorstw osiągnęły swoje założenia (rys. 3). Jest wyraźny związek między stosowaniem symulacji komputerowej w procesie rozwoju a osiąganiem założeń projektowych. Warto zauważyć, że ANSYS jest podstawowym narzędziem w działach B+R w 96 spośród 100 największych producentów produktów przemysłowych.

Im szybciej tym taniej

Dokonywanie zmian projektowych we wczesnej fazie rozwoju produktu jest nieporównywalnie tańsze i znacznie szybsze niż modyfikacje po fazie testów – przede wszystkim dlatego, że angażuje dużo mniej osób i zasobów. Innym bardzo ważnym, pozytywnym aspektem wykorzystywania symulacji komputerowej jest możliwość analizowania niespotykanej w testach ilości parametrów oraz ich wzajemnego wpływu (rys. 4).

dlaczego warto inwestować w symulacje komputerową?
Wykres wysokości kosztów w zależności od etapu rozwoju produktu

MESco od 25 lat pomaga swoim Klientom tworzyć lepsze produkty szybciej i taniej. Posiadana przez nas technologia numeryczna pozwala na znaczne zwiększenie wydajności pracy działów badwczo-rozwojowych oraz konstruktorskich.