» Dlaczego inwestować w ANSYS Discovery Live

Dlaczego inwestować w ANSYS Discovery Live

Standardowy proces rozwoju produktu

W typowym biurze projektowym część, a czasami wszyscy konstruktorzy mają dostęp prostych narzędzi do symulacji komputerowej. Problem w tym, że te narzędzia i tak wymagają przejścia przez typowy proces symulacji: przygotowanie modelu, siatka, postprocessing. Ponieważ proces ten jest pracochłonny częstym standardem jest wykonywanie symulacji kontrolnych co 4-5 zmian w geometrii. 

Innym podejściem jest iteracyjna zmiana geometrii po każdorazowej walidacji symulacyjnej danego węzła. Wówczas proces, choć jest dokładniejszy, jest również dłuższy i nie pozwala na sprawdzenie każdej zmiany pod kątem globalnej wydajności konstrukcji. 

Jednak powyższe problemy znikają jeśli nie ma siatki elementów skończonych, nie trzeba czekać na wyniki, a posprocessing jest intuicyjny i szybki. Wówczas konstruktor potrafi weryfikować koncepcje w trakcie jej tworzenia. ANSYS Discovery w projektowaniu jest tym samym co narzędzia do sprawdzania pisowni w MS Word.

rys.1 Standardowy proces rozwoju projektu

Symulacja dla każdego

Obecnie technologie numeryczne nie wymagają od użytkownika dogłębnej wiedzy z zakresu programowania czy matematycznego modelowania zjawisk fizycznych. ANSYS postawił poprzeczkę jeszcze wyżej: dzięki ANSYS Discovery Live użytkownik nie musi wiedzieć praktycznie nic o symulacji komputerowej. 

ANSYS Discovery Live pozwala użytkownikowi skupić się na tym co faktycznie dzieje się w produkcie. Ponieważ nie ma siatki elementów skończonych nie ma konieczności przygotowania geometrii. Każdy model CAD nadaje się do symulacji w ANSYS Discovery Live. Dzięki temu konstruktor w ogóle nie spędza czasu na przygotowaniu symulacji. 

Sprawdzanie pisowni w procesie projektowym

Ponieważ Discovery Live jest tak prostym w użytkowaniu nie można mówić o obciążeniu konstruktora “dodatkowym narzędziem”. ANSYS stworzył coś w rodzaju sprawdzania pisowni dla konstruktorów. Każdy pomysł może być natychmiast sprawdzony bez obawy o poprawność wyników. 

W konsekwencji finalny model CAD powstaje dużo szybciej, a jeśli konieczna jest symulacyjna walidacja projektu to nie ma ryzyka wielokrotnego powtórzenia całego procesu projektowe – ponieważ konstruktor już wstępnie zwalidował projekt. 

Efektem jest większa wydajność procesu projektowego przy równoczesnej większej ilości badanych koncepcji. 

 rys. 2 Proces projektowy po wprowadzeniu ANSYS Discovery Live

Podsumowanie

Z perspektywy zarządzania procesem projektowym ANSYS Discovery Live pozwala znacznie zmniejszyć ilość modeli CAD, które podlegają walidacji symulacyjnej. Dzięki Discovery Live możemy szybko sprawdzić “niepewne” modele bez konieczności przechodzenia przez pełen proces analiz numerycznych. 

Ponieważ Discovery Live korzysta z metod bezsiatkowych użytkownik nie musi spędzać dużej ilości czasu na przygotowaniu modelu i obróbce wyników. Dzięki temu symulacja komputerowa przestaje być domeną specjalistów, a co za tym idzie – we wczesnej fazie projektu jest ona bardzo tania. Dzięki temu konstruktor może samodzielnie sprawdzić dużą ilość koncepcji i budować świadomość o produkcie, która w efekcie prowadzi do innowacyjnych rozwiązań. 

ANSYS Discovery Live wprowadza nową jakość w dziedzinie symulacji komputerowej – łatwe w użytkowaniu, bardzo szybkie oprogramowanie dostarczające dobrych wyników jakościowych. 

Zobacz również artykuł wymaganiach sprzętowych ANSYS Discovery Live