» Aktualności » Co nowego w elektromagnetyzmie?

Co nowego w elektromagnetyzmie?

Spis treści:

  1. HFSS
  2. Icepak
  3. Maxwell
  4. Motor-CAD
  5. AEDT Mechanical

W nowej wersji 2023R2 Ansys kontynuuje i usprawnia działanie kernela Parasolid, który wychodzi z wersji beta. Wprowadzone zostają usprawnienia i nowe funkcje dla HFSS, Icepak, Maxwell, Motor-CAD, Mechanical, Q3D Extractor, Circuit, EMIT, Twin Builder, SIwave. Wśród nich znajdują się między innymi nowości w AEDT.

HFSS

W wersji 2023R2 głównie skupiono się na usprawnieniach w HFSS 3D Layout, dodany został solwer RaptorX jako wersja beta oraz zintegrowano Q3D w trybie IC, co daje możliwość uzyskania wyników dla analiz DCRL, ACRL oraz CG. Betę za to opuściła obsługa elastycznych płytek pcb.

Ciekawostką w HFSS może być dodanie 3D Component array wraz z otaczającą geometrią. Oznacza to, że możemy mieć macierz komponentów oraz dodatkowe zewnętrzne geometrie jak płytka pcb, ścieżki. Zredukowano rozmiar pliku, w którym zapisywane są informacje o obliczonych polach 3D dla analiz wykorzystujących równania mieszanego rzędu.

Rys. 1. Porównanie zajętości pliku w wersji 23.2 i 23.1

Icepak

W nowej wersji dodano możliwość włączenia opcji stair stepping meshing przy ustawieniach tworzenia siatki opierających się na suwaku, może być to przydatne dla mniej zaawansowanych użytkowników. Poprawiono siatkowanie poprzez dodanie automatycznego usprawniania siatki w miejscach użycia ciepła Joulea. Program dodaje tutaj dodatkową warstwę siatki na takich obiektach, co prowadzi do poprawy wyników.

Rys. 2. Usprawnienie siatki

Zoptymalizowano również proces ładowania siatki oraz generowania pliku wejściowego symulacji. Prowadzi to do oszczędności czasu, możliwości przeprowadzenia większej liczby symulacji w tym samym czasie i jest to zauważalne przyśpieszenie.

Rys. 3. Poziomy przyśpieszenia podczas generowania pliku wejściowego symulacji

Maxwell

Dodano możliwość modelowania małych szczelin za pomocą obiektów typu shell. Warunek brzegowy zadany na powierzchni odwzorowuje fizykę zachowania się szczeliny. Rozwiązanie to może poprawić dokładność obliczeń w porównaniu do modeli ze słabą jakością siatki utworzonej w rzeczywistej szczelinie.

Rys. 4. Porównanie modelu z rzeczywistą szczeliną z modelem, w którym zastosowano element typu shell imitujący zachowanie szczeliny

Maxwell od teraz obsługuje komponenty pcb (ECAD), które można użyć do wyznaczenie sił Lorentza pomiędzy ścieżkami, a także sprawdzić wpływ zewnętrznego pola magnetycznego na te siły. Obliczone siły można następnie użyć, do wyznaczenia wibracji a z nich można uzyskać odpowiedź akustyczną. Płytkę pcb możemy edytować w HFSS 3D Layout, tam skonfigurować wymuszenia typu Circuit, które zostaną automatycznie przeniesione do Maxwella po wczytaniu komponentu. Skonfigurowaną płytkę z wymuszeniami w Maxwellu możemy połączyć z Simplorerem.

Rys. 5. Obsługa ECAD przez Maxwella

Motor-CAD

Dla większej dokładności obliczeń zaimplementowano solwery Maxwella 2D/3D do Motor-CADa w trybie Lab.

API Python automatycznie skonfiguruje analizę w Maxwellu, obliczy wydajność maszyny, korzystając z analizy parametrycznej, a następnie wyeksportuje wyniki do Motor-CADa. Obliczone zostaną momenty elektromagnetyczne, straty, a także strumienie skojarzone w osiach DQ. Maxwell zajmuje się wszystkimi obliczeniami, a Motor-CAD jest używany jedynie do przedstawienia wyników.

Rys. 6. Wykorzystanie Maxwella przez Motor-CADa

AEDT Mechanical

Dodano nowy typ symulacji, Transient Thermal, od teraz można przeprowadzać symulacje termiczne w czasie rzeczywistym. Usprawniono również tworzenie siatki, posiada ona teraz większą rozdzielczość dla zakrzywionych powierzchni oraz jest automatycznie poprawiana w miejscach warunków brzegowych i wymuszeń. Dodana została również możliwość dodawania komponentów w postaci laminatu, czyli Layout components, wraz z mapowaniem ścieżek na jego warstwy w sposób podobny jak odbywa się to w Icepacku.

Rys. 7. Porównanie siatek na domyślnych ustawieniach w AEDT Mechanical

Autor: Michał Misiewicz, MESco sp. z o.o