» Co nowego w ANSYS 2021R1

Co nowego w ANSYS 2021R1

Miło jest nam poinformować, ze od dnia 26 stycznia 2021r. dostępna jest najnowsza wersja oprogramowania ANSYS 2021R1.

Ostatnia aktualizacja oprogramowania dostarcza nieograniczonych możliwości inżynierom z niemal wszystkich branż na całym świecie. Dzięki niej praca jest jeszcze łatwiejsza i wydajniejsza, co może znacząco przyspieszyć rozwój produktów. 

W związku z ukazaniem sie nowej wersji ANSYS, serdecznie zapraszamy na webinarium, podczas którego przybliżymy Państwo zmiany, jakie zostały wprowadzone w oprogramowaniu. Webinarium odbędzie się w dniu 11 lutego 2021r. w godzinach 12:00 – 15:15. Udział w spotkaniu jest bezpłatny, jednak wymagana jest wcześniejsza rejestracja.

Co nowego w mechanice?

Co nowego w przepływach?

Co nowego w elektromagnetyzmie?

Co nowego w elektromagnetyzmie?AEDT Maxwell 2021 R1:

W nowej wersji Maxwella ANSYS kładzie nacisk na dalszy rozwój zautomatyzowanych procesów obliczeń maszyn elektrycznych – na podstawie zdefiniowanej przez użytkownika symetrii program tworzy wycinek modelu, wykonuje obliczenia, a następnie mapuje je na pełnym modelu. Wprowadzono zmiany w modelu licy w solverze EddyCurrent od nowej wersji uwzględnia on dodatkowe straty AC związane z efektem zbliżenia i naskórkowości, a także uwzględnia je w rezystancji obliczanej macierzy impedancji. Model strat w żelazie pozwala na wprowadzenie krzywych stratności P(B) dla różnych temperatur (na podstawie krzywych program wyznacza parametry Steimetza Kh, Kc, Ke) – od nowej wersji straty mogą zależeć zarówno od indukcji magnetycznej jak i temperatury. Warunek brzegowy impedancji pozwala na uwzględnienie w obliczeniach zmian temperatury materiału (2-way coupling), definicja częstotliwości jako parametru w analizie EddyCurrent (sweep w Optimetrics), eksport sił z Maxwella do ANSYS Motion, liczne usprawnienia w Electrical Machine Toolkit.

AEDT HFSS 2021 R1:

Wprowadzono szereg zmian w nowym solverze iteracyjnym przyśpieszających obliczenia dla dużej ilości wymuszeń oraz portów, możliwość wyświetlania wartości polowych na obiektach powłokowych symulowanych w formie warunku brzegowego (layered impedance / finite conductivity), możliwość korzystania z szyfrowanych komponentów 3D w 3D Layout (od 2020R1 dostępne komponenty 3D nieszyfrowane). Krokiem milowym w HFSSie jest wprowadzenie nowej technologii Mesh Fusion opartej o komponenty 3D umożliwiającej symulację całych urządzeń w ramach jednego projektu – wcześniej problemem w przypadku takich zagadnień była duża dysproporcja pomiędzy siatką wielowarstwowej płytki PCB, procesora, przewodów, a samej obudowy – wyobraźmy sobie np. model komory bezodbiciowej, gdzie chcemy wykonać symulację elektroniki znajdującej się w obudowie. HFSS doczekał się również większych i mniejszych zmian dotyczących postprocessingu wyników dla macierzy antenowych, formowania wiązki pod kątem aplikacji 5G oraz wykrywania przeszkód przez radary w zastosowaniach automotive oraz zaprezentowano oficjalną wersję EMITa w AEDT.

AEDT SIwave 2021 R1:

Nowe narzędzie DDR Wizzard póki co w wersji beta pozwala na automatyzację analiz pamięci DDR (ustawienia analizy + tworzenie schamatów), dostęp do biblioteki Granta z poziomu SIwave, możliwość wprowadzenia własnego współczynnika konduktywności dla solvera DCIR

AEDT Icepak 2021 R1:

Wprowadzono szereg usprawnień związanych z modelowaniem sieci termicznych umożlwiający modelowanie bardzo skomplikowanych sieci, możliwość tworzenia modeli zredukowanych LTI ROM (automatyczne tworzenie definicji wymuszeń i ustawień analizy), możliwość skalowania wyników importowanych z solverów elektromagnetycznych. Poprawiono skuteczność generowania siatek w Icepaku, wprowadzono możliwość definicji zakresu minimalnego i maksymalnego dla MLM, podzielono punkty monitoringu na temperaturowe oraz przepływowe, a także wprowadzono możliwość automatycznego eksportu punktów monitoringu i zbieżności do zewnętrznego pliku *.CSV. Poprawiono możliwość importu projektów z klasycznego Icepaka do nowego interfejsu (import plików *.tzr).

AEDT Mechanical 2021 R1:

Przy okazji premiery najnowszej wersji ANSYS zaprezentował oficjalną wersję solvera mechanicznego wewnątrz środowiska AEDT. Do uruchomienia solvera mechanicznego wewnątrz AEDT wymagane jest posiadanie licencji Icepak Premium lub Electronics Enterprise. Mechanical korzysta z dobrodziejstw interfejsu AEDT do których zaliczyć można przyjazny modeler, możliwości skryptowania, czy optimetrics. Na dzień dzisiejszy użytkownik dostaje dostęp do dwóch typów analizy – analizy termicznej oraz modalnej. Użytkownik ma możliwość: importu strat z modułów elektromagnetycznych (Maxwell, HFSS, Q3D), importu współczynników konwekcji wyznaczonych w Icepaku, sprzężenia dwustronne, a także posiada specjalne warunki brzegowe umożliwiające uwzględnienie ruchu powietrza w szczelinie powietrznej maszyny elektrycznej.

Motor-CAD v14 (2021 R1):

Możliwość definiowania wymiarów maszyny jako stosunku poszczególnych wielkości, po kliknięciu prawym klawiszem myszy na nazwie parametru widzimy animację wpływu parametru na geometrię modelu, możliwość wykonania analizy sprzężonej dla maszyn SYNC i IM uwzględniającej cykl pracy silnika (wcześniej tylko BPM, BPMOR oraz SYNCREL). Modele FMU dostępne dla wszystkich rodzajów maszyn w Motor-CAD – możliwość analizy systemowej w ramach środowiska TwinBuilder (Simplorer). Poprawiona integracja pomiędzy Motor-CAD i Maxwell – dowolne geometrie dxf mogą być eksportowane do Maxwella 2D/3D, Motor-CAD może tworzyć modele Maxwella bazujące na niestandardowych geometriach. Od nowej wersji użytkownik ma większą kontrolę nad siatką w szczelinie powietrznej (ilość elementów w szczelinie), usprawniono modele termiczne wyznaczające temperaturę dla czół uzwojeń oraz poprawiono model termiczny maszyn indukcyjnych 1-fazowych.