» CivilFEM

CivilFEM

MES dla konstruktorów i inżynierów budownictwa


CivilFEM jest nakładką na jeden z najpotężniejszych programów MES na świecie. Kombinacja całkowicie zintegrowanych programów ANSYS i CivilFEM  daje konstruktorom i inżynierom budownictwa możliwości analizy MES dla szerokiej gamy problemów zgodnie z wymogami obliczeń konstrukcji budowlanych. Możliwość tworzenia dowolnego trójwymiarowego modelu i uwzględnienia wszelkich nieliniowości oznacza nowe i  efektywne podejście do analizy na komputerach PC.  Program przez swoje możliwości przeprowadzenia analizy sejsmicznej, nieliniowej analizy wyboczeniowej, uwzględnienie pracy betonu zbrojonego, konstrukcji stalowej, mechaniki gruntów, tam, gwałtownie zmniejsza czas potrzebny do przeprowadzenia analizy i zaprojektowania konstrukcji zwiększając jednocześnie jakość projektu.

Bogata biblioteka materiałów i przekrojów zawartych w programie pozwala na łatwiejsze tworzenie modelu. W programie umieszczono moduł pozwalający w prosty sposób tworzyć typowe kombinacje obciążeń.

CivilFEM jest dostępny dla różnych zastosowań komercyjnych, uniwersyteckich i dla treningu w zależności od przeznaczenia.  Dostarczany jest wraz z programem ANSYS w różnych wersjach jako w pełni zintegrowany produkt ANSYS/CivilFEM.

Dostępne produkty CivilFEM:

 • CivilFEM (klient musi posiadać lub zakupić osobno odpowiednią licencję ANSYS):
  • CivilFEM Multidiscipline Unlimited 11.0 – brak ograniczeń, zawiera wszystkie moduły specjalistyczne.
 • Produkt związany ANSYS + CivilFEM:
  • ANSYS Structural + CivilFEM INTRO 11.0 OPT. HIGH  – ograniczenie: 128000 Nod/Elem.
  • ANSYS Structural + CivilFEM INTRO 11.0 OPT. I          – ograniczenie: 32000 Nod/Elem.
  • ANSYS Structural + CivilFEM INTRO 11.0 OPT. II         – ograniczenie: 8000 Nod/Elem.
 • Dodatkowe moduły specjalistyczne do pakietu ANSYS + CivilFEM :
  • Mosty,
  • Mechanika gruntów,
  • Wstępnie sprężone konstrukcje betonowe.

Charakterystyka pakietu CivilFEM :

1. Dane ogólne:

 • W pełni zintegrowany z programem ANSYS,
 • Wzbogaca ANSYS’a o ponad 400 nowych cech i opcji,
 • Oferuje dowolny system jednostek,
 • Obecny na 4 kontynentach w ponad 25 krajach.


2. Biblioteka materiałów:

 • Baza danych zawiera wszystkie materiały występujące w większości międzynarodowych norm,
 • Materiały zdefiniowane w bibliotece:
  • Structural steel (EC3, UNE, ASTM, EA, BS5950, GB50017),
  • Concrete (EC2, ACI, CEB, EHE, BS8110, GB50010, NBR6118, IS456, SP52101),
  • Reinforcing steel (EC2, ACI, CEB, EHE, BS8110, GB50010, NBR6118, IS1786, SP52101),
  • Prestressing steel (EHE, ASTMA416, BS5896, JISG3536, EN10138),
  • Soil (Gravel, Sand, Silt, Organic,  others…),
  • Rock (Sedimentary, Igneous, Metamorphic),
 • Nieliniowe i zależne od czasu własności materiałowe mogą zostać wykorzystane do przeprowadzenia analizy procesu budowy obiektu,
 • Możliwość definiowania przez użytkownika własnych materiałów.


3. Biblioteka przekrojów zawiera:

 • Europejskie przekroje gorąco walcowane,
 • Amerykańskie przekroje gorąco walcowane,
 • Typowe przekroje stalowe,
 • Typowe przekroje betonowe,
 • Przekroje betonowe zbrojone.

Istnieje możliwość definiowania przez użytkownika własnych przekrojów. Za mocą interfejsu CivfilFEM GUI można stworzyć dowolny przekrój poprzeczny składający się z różnych materiałów.

4.  Łatwe w obsłudze elementy belkowe:

 • Listowanie i rysowanie przekrojów belek i ich własności,
 • Automatyczna generacja tabel i wykresów wyników dla belek,
 • Wykresy naprężeń w przekroju belki,

5. Kombinacje obciążeń:

 • Każda kombinacja obciążeń może zostać łatwo i szybko przeanalizowana za pomocą kreatora kombinacji obciążeń.
 • Obciążenia są automatycznie łączone i przemnażane przez wartości odpowiednich zmiennych w celu uzyskania wymaganego przez użytkownika wyniku.

 Normy:


6. Normy dla konstrukcji stalowych:

 • Eurocode 3,
 • AISC-LRFD,
 • British Standard 5950,
 • Chinese Code GB50017,
 • EA,

7. Normy dla konstrukcji betonowych:

 • Eurocode 2,
 • EHE,
 • ACI 318,
 • CEB-FIP,
 • British Standard 8110,
 • AS3600 (Australian)
 • Chinese Code GB50010,

8. Analiza sejsmiczna:

 • Eurocode 8,
 • NCSE-02 (Spanish),
 • GB50011(Chinese),

Najczęściej używane typy analiz i możliwości:


9. Dostępne typy analiz:

 • Strukturalne:
  • Statyczna,
  • Dynamiczna:
   • Modalna  i spektralna,
   • Czasowa (liniowa i nieliniowa),
   • Harmoniczna,
   • Widmo odpowiedzi lub PSD,
  • Wyboczenie:
   • Liniowe,
   • Nieliniowe,
 • Pola sprzężone (termika + wytrzymałość, przepływ + wytrzymałość).

10. Kombinacje obciążeń:

 • Łatwa selekcja obciążenia i współczynników,
 • Kombinacje normowe,
 • Kombinacje z obciążeniem ruchomym,
 • Wartości maksymalne z wartościami stowarzyszonymi,
 • Obwiednie.

11. Nieliniowości geometryczne:

 • Duże odkształcenia,
 • Duże przemieszczenia,
 • Utwardzanie naprężeniowe,

12. Nieliniowości materiałowe:

 • Utwardzanie Izotropowe,
 • Utwardzanie Kinematyczne,
 • Kombinacja utwardzania Izotropowego i Kinematycznego,
 • Hipersprężystość,
 • Lepkosprężystość i Lepkoplastyczność,
 • Pełzanie i Skurcz,
 • Własności zależne od temperatury,
 • Plastyczność (Drucker ? Prager dla gruntów)

13. Nieliniowe elementy skończone:

 • Kable, membrany i elementy kontaktowe,
 • Kontakt z tarciem,
 • Elementy wstępnie sprężone,
 • Kontrola elementów (podmiana),
 • Nieliniowe belki,
 • Nieliniowe sprężyny,
 • Nieliniowe elementy bryłowe (beton zbrojony),
 • Niesymetryczne powłoki,
 • Elementy kompozytowe.

14. Zbrojenie powłok:

 • Metoda Wood Armer’a,
 • Metoda CEB-FIP.

15. Optymalizacja:

 • Dostępne optymalizacje: topologiczna i projektu,
 • Pozwala przeprowadzić symulację parametryczna i analizę czułości.

16. Dodatkowe cechy:

 • Parametryczny język programowania ANSYS (ANSYS Parametric Design Language -APDL),
 • Makra,
 • Modelowanie parametryczne,
 • Pętle i macierze,
 • Adaptacyjna siatka elementów skończonych.

 Typowe zastosowania pakietu CivilFEM:

 • Budynki miejskie i przemysłowe, drapacze chmur, stadiony,
 • Obliczenia sejsmiczne,
 • Elektrownie: atomowe, cieplne i wiatrowe,
 • Budowle nadbrzeżne i morskie (np.: wieże wiertnicze),
 • Mosty (betonowe, stalowe, kompozytowe itd.),
 • Betonowe konstrukcje wstępnie sprężone,
 • Tunele,
 • Fundamenty (płyty, pale, skrzynie, itp.),
 • Problemy mechaniki gruntów,
 • Tamy i zapory (betonowe, z materiałów sypkich itd.),
 • Mosty (wiszące, łukowe itd.),
 • Optymalizacja (minimum masy, kosztu, itp.),
 • Zbiorniki,
 • Kontrola jakości, wartościowanie i modyfikacja pracy.