Warning: preg_match(): Compilation failed: unmatched parentheses at offset 38 in /www_joomla2019/plugins/system/fix404errorlinks/fix404errorlinks.php on line 1207
MESco | ANSYS Elite Channel Partner w Polsce | - Clip with plane/volume w ANSYS SpaceClaim
             Szukaj Logowanie Kontakt

Opcję Clip with plane/volume w oprogramowaniu ANSYS SpaceClaim odnajdziemy po kliknięciu prawym przyciskiem myszy w głównym oknie programu. Opcja ta posiada dwie funkcje, pierwszą z nich jest wydzielenie interesującej części geometrii. Jeśli użyjemy opcji Clip with plane, wydzielimy geometrie za pomocą ograniczonych płaszczyzn, natomiast opcja Clip with volume, pozwala stworzyć sferę lub sześcian, a następnie wydzielić część wspólną z geometrią referencyjną. Po wydzieleniu interesującego obszaru zauważymy, że oprogramowanie ukryje pozostałą część, ale bez rzeczywistego przecięcia geometrii. Funkcja ta szczególnie jest przydatna przy naprawie dużych modeli, gdzie należy naprawiać geometrie segmentami, a przecinanie geometrii jest zbędne.

 

SCDM2

SCDM1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rysunek 1. Wydzielenie interesującego obszaru za pomocą opcji Clip with plane

 

 

Drugą funkcją tej opcji jest wykonanie submodelu z odciętej części geometrii, dodatkowo program generuje automatycznie Named Selection na powierzchniach odciętych – opcja Clip with plane/volume/Extract Geometry. Program powiela wyodrębnioną wcześniej geometrię, a następnie odcina ją od pozostałej ukrytej części i wprowadza do nowego komponentu. Dodatkowo jeśli wykonamy tą operację na powierzchniach lub belkach program automatycznie zamieni odciętą część na bryłę.

 

SCDM3

 

SCDM4

 

 

 

 

 

 

 

 

Rysunek 2. Utworzenie submodelu

Autor: Marek Zaremba

Oprogramowanie

STREFA AKADEMICKA

ANSYS WORKBENCH