Szukaj Logowanie Kontakt
             Kontakt Blog Kalendarz

  ANSYS Elite Channel Partner ANSYS Polska ANSYS Logo cropped 164px

ANSYS Elite Channel Partner ansys logo czarne tlo SMALL ANSYS Logo cropped 164px
    ANSYS Elite Channel Partner

Rocky oparty jest na bezsiatkowej metodzie elementów dyskretnych (Discrete Element Method). Metoda ta w przeciwieństwie do metod opartych na objętościach skończonych, śledzi każdą cząstkę z osobna. W tym przypadku nie istnieje potrzeba tworzenia i dyskretyzacji (siatkowania) domeny płynu, co jest olbrzymią zaletą pod względem czasu pre-porcessingu. Przygotowanie geometrii ogranicza się zatem do eksportu interesujących nas komponentów geometrii w formacie STL oraz wczytaniu ich w programie Rocky. Użytkownik nie musi przechodzić przez żmudny proces tworzenia geometrii płynu, upraszczania jej oraz dyskretyzacji, co stanowi zasadniczą część czasu pracy w przypadku metod siatkowych.

Rys1

Kolejną zasadniczą zaletą takiego podejścia jest duża dokładność odwzorowania zachowania się materiału sypkiego. Dla każdej z cząstek rozwiązywane są równania związane z jej pędem, oddziaływaniami między cząsteczkami wchodzącymi w interakcje (kolizje, siły Coulomba itp.) oraz cząsteczkami i ścianami geometrii (kolizje, adhezja) (Rys. 2) . Oznacza to, że wszelkie przemieszczenia cząstek oraz ich interakcja między sobą oraz ze ścianami geometrii odwzorowana jest poprzez dokładne wyznaczenie danych wartości, a nie ich modelowanie, co globalnie przenosi się na najwyższy możliwy stopień odwzorowania zachowania się danego złoża.

Rys2

W przypadku klasycznego podejścia DEM, każda cząstka odzwierciedlona jest jako sfera. Przewagą programu Rocky DEM nad konkurencyjnymi kodami open-source i innymi kodami komercyjnymi jest możliwość definicji dowolnego kształtu cząstek, kruszenia, elastyczności i adhezji. Ponad to, istnieje możliwość modelowania zużycia powierzchni i wpływu tego zjawiska na dany proces.

Rys3

Podsumowując powyższe, Rocky będzie miał zastosowanie wszędzie tam, gdzie wymagane jest dokładne rozwiązanie interakcji cząstka-cząstka oraz cząstka-geometria. Przykładami zastosowań mogą być wszelkiego rodzaju podajniki czy urządzenia do transportu materiałów sypkich, badania procesów technologicznych takich jak powlekanie tabletek czy transport szklanych butelek.

Rys4

Dodatkowo Rocky daje nam możliwość integracji ze środowiskiem ANSYS, co umożliwia łączenie symulacji materiału sypkiego z analizami wytrzymałościowymi, zmęczeniowymi czy przepływowymi.

Rys5a  Rys5b

 

Autor: Adrian Bartoszewicz

Powiadomienia

Chcesz wiedzieć gdy dodamy nowy artykuł? Wybierz kategorię, która Cię interesuje!

ANSYS WORKBENCH

Oprogramowanie

STREFA AKADEMICKA