Szukaj Logowanie Kontakt
             Kontakt Blog Kalendarz

  ANSYS Elite Channel Partner ANSYS Polska ANSYS Logo cropped 164px

ANSYS Elite Channel Partner ansys logo czarne tlo SMALL ANSYS Logo cropped 164px
    ANSYS Elite Channel Partner

W wersji 2019 R2 pojawiła się nowa funkcjonalność usprawniająca tworzenie siatek dla modeli powłokowych oraz belkowych – Batch Connections (Rys. 1).

Rys.1

Rys. 1 Opcja Batch Connection

W przypadku nie włączenia opcji Share Topology (współdzielenia siatki) w programie SpaceClaim lub w Design Modeler, użytkownik ma możliwość wygenerowania ciągłej siatki poprzez opcję  Batch Connection w ANSYS Mechanical. Opcja zapewnia szybki, w pełni zautomatyzowany sposób łączenia dużych konstrukcji powłokowo -  belkowych. Dzięki możliwości ustawienia tolerancji połączenia, użytkownik może pozbyć się szczelin lub przenikających się ciał/powłok na etapie generowania siatki.

Głównymi zaletami opcji Batch Connection to:

  • Brak konieczności ustawienia opcji Share Topology w oprogramowaniu SpaceClaim
  • Brak potrzeby przygotowania w modelu CAD tzw. odcisków/nacięć (Imprints), przecięcia są rozwiązywane na poziomie siatki.
  • Możliwość definicji rozmiaru elementów skończonych w miejscu połączenia oraz w pozostałych obszarach.
  • Definicja wartości tolerancji połączenia.
  • Możliwość kontrolowania kolejności połączeń.
  • Wspieranie lokalnych ustawień rozmiaru siatki dla powierzchni i krawędzi.
  • Zgłoszenie przez program informacji o niepołączonych krawędziach.

Poniżej opisano dokładnie co oznaczają poszczególne pod opcje w zakładce Batch Connection:

Mesh Based Connection: Przełączenie opcji na Yes aktywuje połączenie oparte na siatce oraz udostępnia dodatkowe opcje, umożliwiające definicję rozmiaru połączenia,  tolerancję połączenia oraz ustawienie typu siatki.

Connection Size: Określa rozmiar, z jakim dyskretyzowane są krawędzie geometrii przed ich połączeniem. Program domyślnie przyjmuje rozmiar połączenia taki sam jak rozmiar elementu, który ustawiono w zakładce Defaults/Element Size (Rys. 2).

rys2 poprawiony

Rys. 2 Connection Size, Connection Tolerance

Connection Tolerance: Pozwala określić wartość tolerancji połączenia między dwoma elementami. Program przyjmuje domyślną tolerancję połączenia jako jedna dziesiąta rozmiaru połączenia (Rys.2).

Connection Tolerance List: To pole jest dostępne, gdy opcja Multiple Connection Steps jest ustawiona na Yes. Opcja ta pozwala określić wiele wartości tolerancji połączenia. Lista ta powinna być definiowana od najmniejszej do największej wartości (Rys.3).

Rys.3

Rys. 3 Connection Tolerance

Mesh Type: Umożliwia wybranie typu siatki, która będzie używana do tworzenia siatki. Dostępne typy siatki to Trójkąty i Czworokąty.

Funkcjonalność opcji Batch connection można rozszerzyć o  narzędzie Worksheet. Narzędzie to umożliwia wybór geometrii dla których możemy lokalnie ustawić opcję połączenia oraz jego tolerancję (Rys. 4).

Rys.4

Rys. 4 Batch Connection - Worksheet

W celu potwierdzenia zalet płynących z wykorzystania narzędzia Batch Connection wygenerowano siatkę elementów skończonych dla przykładowej geometrii (Rys. 5). Przyjęto rozmiar elementu i połączenia 400 mm oraz tolerancję połączenia 75 mm.

Rys.5

Rys. 5 Gometria

W Tabeli 1 zestawiono ilości elementów/węzłów oraz czasy generowania siatki w przypadku zastosowania funkcji Batch Connection i Share Topology. Na rysunku 6 ukazano siatkę elementów skończonych w przypadku włączonej opcji Batch Connection.

  Batch Connection  Share Topology
Ilość ciał w geometrii  2062  2062
 Ilość elementów/węzłów  145833/142987  191687/191251
 Czas generowania siatki  1 min. 32 s.  8 min. 34 s.

Tab. 1 Podsumowanie wyników siatki

Rys. 6 Rys 5a

Rys. 6 Siatka elementów skończonych

Na podstawie uzyskanych siatek można stwierdzić, że nowa funkcja  Batch connection pozwala znacząco skrócić czas poświęcony na przygotowanie prawidłowej geometrii w SpaceClaim oraz przyśpieszyć proces siatkowania geometrii powłokowo – belkowej w ANSYS Mechanical.

 

Autor: Marek Zaremba

Powiadomienia

Chcesz wiedzieć gdy dodamy nowy artykuł? Wybierz kategorię, która Cię interesuje!

ANSYS WORKBENCH

Oprogramowanie

STREFA AKADEMICKA