» ANSYS w Hydro-Vacuum S.A.

ANSYS w Hydro-Vacuum S.A.

Hydro-Vacuum S.A. to największa polska fabryka pomp i systemów pompowych, która istnieje na rynku ponad 150 lat. Ogromne doświadczenie Hydro-Vacuum S.A. w branży pompowej oraz dynamiczny rozwój daje fabryce pozycję lidera w produkcji pomp w Polsce. Podstawowa działalność firmy to produkcja pomp i układów pompowych oraz odlewnictwo.

„Rozwój HYDRO-VACUUM S.A. i zajmowanie wysokiej pozycji na rynku jest zasługą podejmowanych działań badawczo-rozwojowych, co nie byłoby możliwe bez własnego Działu B+R, wyposażonego w odpowiednie narzędzia, w tym oprogramowanie ANSYS CFX/CFD do obliczeń numerycznych. Dzięki wykorzystaniu rezultatów pracy działu badawczo-rozwojowego oferujemy produkty, których szeroko rozumiana jakość nie odbiega od światowego poziomu. Celem prac rozwojowych fabryki jest oprócz dostosowania produktów do wymagań warunków pracy, uzyskanie najwyższej efektywności energetycznej ofertowanych urządzeń. Przewagę konkurencyjną firmy w stosunku do innych producentów, budujemy dzięki elastyczności w doborze produktów najbardziej optymalnych dla klienta oraz świadczeniu usług przez naszych doradców technicznych.
Wojciech Grabowski, Prezes Zarządu Hydro-Vacuum S.A.


Tytuł Projektu:
„Zespoły pompowe głębinowe GDC z pompami diagonalnymi o wysokiej sprawności” (Działanie 4.4 po IG)

Przedmiot projektu:
Projekt polegał na przeprowadzeniu badań w zakresie opracowania nowych produktów, tj. zespołów pomp głębinowych G DC2 i G DC4 z pompami diagonalnymi o wysokiej sprawności z nowym wysokosprawnym układem przepływowym. W zakres projektu wchodziło opracowanie konstrukcji, wykonanie obliczeń, budowa modelu, prototypów i serii próbnej, badania oraz wdrożenie prototypu do produkcji.

Sukces naszych Klientów jest również naszym sukcesem!

źródło: 
Rynek B+R w Polsce, grudzień 2013, str 49

MESCO SP. Z O.O.