ANSYS SpaceClaim dla Mechaników (FEA)

Czas trwania: 1 dzień 

Poziom: Podstawowy

Cel kursu:

Szkolenie ANSYS SpaceClaim dla Mechaników zaznajomi uczestników z podstawowymi funkcjami oprogramowania i pokaże, jak nowa technologia Direct Modelingu poprawia proces przygotowania modelu CAD do obliczeń numerycznych. Poruszone będą również kwestie związane z naprawianiem i upraszczaniem modeli, parametryzacją geometryczną oraz modelowaniem belkowo-powłokowym. Podczas kursu zostanie zaprezentowana współpraca SpaceClaim’a z środowiskiem ANSYS Workbench.

Po zakończeniu kursu użytkownik będzie w stanie wykonywać samodzielnie geometrię i wprowadzać uproszczenia do istniejących modeli.

Dla kogo?

Szkolenie ANSYS SpaceClaim dla Mechaników jest dedykowany dla użytkowników, którzy chcą poznać techniki służące do budowania modeli i przygotowania geometrii do analiz numerycznych (FEA). Jest to również kurs wprowadzający dla szkolenia „MES dla praktyków”

Program:

•    Prezentacja interfejsu użytkownika oraz oferowanych funkcji
•    Modelowanie 2D i 3D
•    Zaawansowane operacje 3D
•    Uproszczenia i tworzenie geometrii na potrzeby symulacji
•    Przygotowanie modelu typu beam-shell na podstawie modelu typu solid
•    Parametryzacja modeli z uniwersalnych formatów (np: STP) i inne zaawansowane operacje.

Koszt udziału jednej osoby w szkoleniu otwartym:

Cena standardowa1 200,00 PLN/netto
Klienci MESco z aktywną usługą TECS960,00 PLN/netto
Pracownicy wyższych uczelni960,00 PLN/netto
Studenci600,00 PLN/netto

Najbliższe terminy kursów otwartych:

Zarejestruj się: 11.03.2024 r. – szkolenie stacjonarne, siedziba MESCO w Bytomiu, godz. 9:00 – 16:00