» ANSYS Simplorer – symulacja sterowania

ANSYS Simplorer – symulacja sterowania

ANSYS Simplorer jest zaawansowanym i multidyscyplinarnym symulatorem obwodowym, który umożliwia wykonywanie analiz, optymalizacji oraz weryfikacji produktu już we wczesnej fazie projektu (analiza zarówno pojedynczych komponentów, jak również kompletnych systemów). Narzędzie to wpisuje się w rozwijaną przez firmę ANSYS od lat strategię projektowania w oparciu o symulację komputerową, która pozwala znacząco ograniczyć czas potrzebny od pomysłu do wprowadzenia produktu na rynek końcowy.

Simplorer pozwala analizować wszystkie aspekty systemów dużej skali, od szczegółowej analizy podzespołów do wydajności systemu, w jednym wirtualnym środowisku projektowania. Posiada narzędzia wspomagające redukcję stopni swobody i ekstrakcję charakterystyk, jak i pluginy bezpośrednie do środowisk symulacji. ANSYS Simplorer ma możliwości analizy czułości, sprawności, sekwencji zdarzeń, wpływu zakłóceń, analizy harmonicznej oraz statystycznej. Przyjazny interfejs wraz z bogatą biblioteką funkcji jest dodatkowym atutem tego uniwersalnego oprogramowia.
 

Ogromną zaletą programu jest bogata biblioteka elementów (zawierająca m.in. elementy: elektryczne, magnetyczne, mechaniczne, hydrauliczne, elementy sterowania, SMPS – rozszerzająca m.in. o modele baterii, filtrów PFC oraz przekształtników), prosty w obsłudze interface oraz szybkość działania. Program pozwala również na tworzenie własnych modeli napisanych w języku SML lub VHDL-AMS, import modeli zewnętrznych (VHDL, Spice, C-model) oraz współpracę ze środowiskiem Modelica.

ANSYS Simplorer dysponuje unikalnymi możliwościami łączenia elementów różnych domen fizycznych (np. elementy elektryczne z mechanicznymi/hydraulicznymi), a w połączeniu z ANSYS Scade umożliwia tworzenie i sprawdzanie kodu oprogramowania sterującego pracą zamodelowanego urządzenia (embedded software).

Simplorer pozwala analizować wszystkie aspekty systemów dużej skali – od szczegółowej analizy podzespołów do wydajności kompletnego systemu w ramach jednego spójnego wirtualnego środowiska projektowania. Dodatkowo program współpracuje z innymi produktami z rodziny ANSYS umożliwiając wykonywanie analiz sprzężonych (m.in. MaxwellQ3DMechanicalFluentRMxprtPExprt), a także Matlabem Simulinkiem oraz MathCadem.

Przykładem takiej analizy może być sprzężenie części obwodowej układu wraz ze sterowaniem do bezprzewodowego przesyłania energii zamodelowanej w Simplorerze z częścią magnetyczną zamodelowaną w ANSYS Maxwell.