» ANSYS Q3D Extractor

ANSYS Q3D Extractor

ANSYS Q3D Extractor jest narzędziem przeznaczonym do ekstrakcji parametrów pasożytniczych w dowolnych strukturach 2D lub 3D.

ANSYS Q3D Extractor

ANSYS Q3D Extractor jest narzędziem przeznaczonym do ekstrakcji parametrów pasożytniczych w dowolnych strukturach 2D lub 3D, dzięki czemu mamy możliwość wykonywania analizy i optymalizacji m.in. układów energoelektronicznych (falowniki, szyny DC), kabli / przewodów, czy też pojemnościowych ekranów dotykowych. Program pozwala na ekstrację parametrów RLCG w zależności od częstotliwości (rezystancja, indukcyjność, pojemność oraz konduktywność).

Q3D wyznacza indukcyjności (partial inductance) oraz rezystancję, dzięki której mamy możliwość projektowania oraz optymalizacji przekształtników energoelektronicznych (optymalizacja np. szyn DC), transformatorów, szynoprzewodów.

Niewątpliwą zaletą programu Q3D Extractor jest adaptacyjny proces tworzenia siatki (adaptive meshing) oraz możliwość tworzenie zastępczych modeli obwodowych (np. Simplorer SML, PSpice, HSpice, Spectre, IBIS ICM/PKGP), które następnie mogą zostać wykorzystane do analizy systemowej np. w programie ANSYS Simplorer, aby poznać wpływ konstrukcji na dynamikę układu sterowania (np. obserwacja czasów załączania i wyłączania tranzystorów).