» ANSYS przejmuje firmę Helic

ANSYS przejmuje firmę Helic

Do firm wykupionych przez ANSYS wkrótce dołączy kolejna firma Helic – lider rozwiązań elektromagnetycznych sprzężeń dla systemów-on-a-chip (ang. SoCs). Przejęcie Helic, wraz z sztandarowymi rozwiązaniami do symulacji pól elektromagnetycznych i projektowania układów półprzewodnikowych ANSYS, zapewni kompleksowe rozwiązania w zakresie układów scalonych, układów scalonych 3D i układów elektromagnetycznych oraz analizy zakłóceń.

Megatrendy takie jak 5G, sztuczna inteligencja i przetwarzanie w chmurze, napędzają bardziej złożoną konstrukcję półprzewodnikowych układów scalonych, w tym zwiększone wykorzystanie częstotliwości sygnału na chipie (powyżej 2 GHz) i złożonych matrycach z wieloma krzemami w jednym pakiecie. Te coraz bardziej złożone projekty często prowadzą do sprzężeń elektromagnetycznych, gdy niepożądane zakłócenia powodowane przez pola elektryczne i magnetyczne jednego sygnału zakłócają inny sygnał.

Rozwiązania firmy Helic pomagają najlepszym firmom produkującym półprzewodniki usuwać błędy analizować problemy sprzężeń elektromagnetycznych w swoich zaawansowanych projektach SoC i zmniejszać ryzyko uszkodzenia krzemu. W połączeniu z rozwiązaniami ANSYS w zakresie elektromagnetyzmu i analizy szumów integralności energetycznej, inżynierowie mają możliwość wdrożenia metodologii projektowania uwzględniającą elektromagnetykę w celu projektowania urządzeń we wszystkich zaawansowanych węzłach, optymalizacji rozmiaru matrycy i precyzyjnego rejestrowania efektów elektromagnetycznych i pasożytniczych z prądu stałego do 110 GHz .

Zakup ma zostać sfinalizowany w pierwszym kwartale 2019.