» ANSYS PExprt

ANSYS PExprt

Na podstawie wprowadzonych przez użytkownika danych wejściowych oraz zaimplementowanej biblioteki elementów magnetycznych program wykonuje obliczenia dobierając optymalny kształt i wymiary rdzenia magnetycznego, wielkość szczeliny powietrznej, sposobu uzwajania, liczby zwojów, a także rodzaju i średnicy drutu nawojowego.

PExprt bazuje na analitycznych równaniach – natomiast dzięki wykorzystaniu metody elementów skończonych możliwa jest dodatkowa optymalizacja elementów magnetycznych w programie ANSYS Maxwell 2DANSYS PExprt dostarcza szczegółowe informacje na temat parametrów obwodu magnetycznego takich jak: indukcyjność magnesująca i rozproszenia, pojemność międzyzwojowa, zależność impedancji od częstotliwości z uwzględnieniem wpływu prądów wirowych oraz zjawiska wypierania, wartości strat w rdzeniu (z uwzględnieniem strat wiroprądowych oraz histerezowych) oraz uzwojeniu.

PExprt umożliwia generowanie zastępczych modeli obwodowych do ANSYS Simplorer (lub innych symulatorów obwodowych), które umożliwiają kompleksową symulację w połączeniu z układami elektronicznymi. PExprt stanowi idealne rozwiązanie dla projektantów falowników, zasilaczy i układów elektroniki.

Vendors: Ferroxcube®, Epcos®, AVX®, Magnetics®, Micrometals, Steward™, TDK®, electrical steel, Metglas®
Core shapes: POT, RM, EE, EI, EFD, ETD, UU, EP, PQ, toroidal, T, I, DRUM, UI, laminated
Conductors: Litz, solid, planar tracks, planar technologies, twisted, square and foil