» Blog » ANSYS Motion – symulacja układów kinematycznych

ANSYS Motion – symulacja układów kinematycznych

Kilka słów o twórcach

VirtualMotion Inc. to koreańskie biuro inżynierskie specjalizujące się w tworzeniu oprogramowania do symulacji komputerowej. Są twórcami innowacyjnego solvera który jak do tej pory nie ma sobie równych jeśli chodzi o szybkość, dokładność i możliwości. Innowacyjność ich podejścia polega na zastosowaniu metody bezsiatkowej w rozwiązywaniu elementów podatnych w symulacjach kinematycznych.

ANSYS Motion – bazowy pakiet do symulacji multibody

ANSYS Motion jest modułem bazującym na Super Solverze DAFUL rozwijanym od ponad 10 lat. Posiada on możliwości daleko wykraczające poza dostępne na rynku rozwiązania. Jego zalety są szczególnie widoczne przy analizowaniu dużych mechanizmów, w maszynach obrotowych oraz tam gdzie razem z kinematyką istnieje konieczność policzenia deformacji/naprężeń niektórych elementów. Jest to bazowy pakiet zawierający następujące moduły:

  • MBD Pro – symulacje kinematyczne złożonych mechanizmów,
  • FE Dynamics – narzędzia do symulacji mechanizmów z dużą ilością podatnych elementów. Moduł bazuje na metodzie elementów skończonych (MES) i umożliwia symulacje w zakresie statyki nieliniowej, termiki w stanie ustalonym i nieustalonym,  analizy modalnej,
  • Linear – analiza drgań harmonicznych na bazie analizy modalnej (superpozycja analizy modalnej) mechanizmów obrotowych. Zakres liniowy,
  • Fatigue – analiza zmęczeniowa z uwzględnieniem krzywych S/N i E/N,
  • Modal – analiza modalna elementów podatnych,
  • SMP – ANSYS Motion nie wymaga korzystania z licencji ANSYS HPC. Posiada zabudowaną funkcjonalność korzystania z każdej ilości dostępnych rdzeni,
  • MATLAB Interface – umożliwia kosymulacje bazującej na MATLAB Simulink
  • FMI – umożliwia kosymulacje bazujące FMI
  • API DEV. Execution – dodatek API dla developerów

Ansys Motion CAR Toolkit – modelowanie i analiza układów jezdnych

Rozbudowany zestaw narzędzi do modelowania systemów i podsystemów samochodowych takich jak układ kierowniczy, jezdny, zawieszenie, koła, hamulce itp. Posiada własną bibliotekę opon i innych prymitywów, a możliwość tworzenia własnych bibliotek przekłada się na dużą oszczędność czasu w procesie rozwoju produktu.

Moduł pozwala na szczegółową analizę mechanizmów za pomocą predefiniowanych schematów obciążeń. Możliwe jest również analizowanie układów w trakcie określonych manewrów samochodowych. Jest to doskonałe narzędzie do weryfikacji normowej produktów.

Tworzenia układów symetrycznych pozwala na znaczną redukcję czasu symulacji i analiz. Możliwe jest również tworzenie „połówki” systemu i ich późniejsze złożenie w celu dalszych analiz ponowną analizę

ansys motion

ANSYS Motion Links Toolkit

Jest to zestaw narzędzi do analizy zachowania układów napędowych zawierających elastyczne przeniesienie napędu w postaci łańcucha, paska, taśmociągu. 

Gigantyczną przewagą tych narzędzi jest zautomatyzowany preprocessing elementów kontaktowych. „Wyklikanie” modelu z kołami zębatymi, rolkami czy kołem pasowym to dzięki ANSYS Motion Links żaden problem. Dodatkowo interakcje pomiędzy np. zębatką a łańcuchem mogą być ustawione automatycznie.

ANSYS Motion DRIVETRAIN

ansys motion

Rozbudowany zestaw narzędzi do tworzenia i analizy wszystkich elementów skrzyni biegów i przekładni: od obudowy przez wał po łożyska.

ANSYS Motion DRIVETRAIN pozwala na symulacje pracy układu pod wpływem zmiennych obciążeń, a co ważniejsze umożliwia weryfikację stanów wzbudzenia pod wpływem działania tych zmiennych warunków. Dzięki integracji z innymi produktami ANSYS Motion, DRIVETRAIN pozwala na analizę drgań pod wpływem działania tych samych sił które działają na auto w trakcie jazdy. Takie podejście powoduje, że wyniki symulacji zgadzają się niemal całkowicie z wynikami pomiarów.

Moduł ten pozwala również na projektowanie par kół zębatych w oparciu o wymagania projektowe z uwzględnieniem luzów międzyzębowych przekładni. Dodatkowo ANSYS Motion DRIVETRAIN pozdaje pełną swobodę na tworzenie geometrii w oparciu o sparametryzowane rysunki 2D – otwiera to nowe możliwości w dziedzinie optymalizacji produktu w fazie projektowej. Dużym ułatwieniem dla inżynierów jest też zawarty katalog łożysk od wszystkich popularnych producentów.

Ansys Motion EASYFLEX Toolkit

To co odróżnia ANSYS Motion od konkurencyjnych rozwiązań to możliwość bezsiatkowej analizy wytrzymałości lub przemieszczeń podatnych elementów układu kinematycznego. W praktyce oznacza to, że inżynier nie musi robić siatki ani specjalnie przygotowywać modelu CAD wybranych elementów. Po prostu zakłada warunki brzegowe. W dużych mechanizmach pozwala to zaoszczędzić dziesiątki, jak nie setki, godzin pracy. Oczekujemy wersji pracującej w pełni na ANSYS Workbench w wersji 2019 R2 (w lipcu br).

ansys motion

Podsumowanie

ANSYS Motion posiada szeroką gamę narzędzi do symulacji pracy i projektowania układów kinematycznych. Do tej bardzo zaawansowanej technologii użytkownik ma dostęp poprzez najlepsze narzędzia pre i post processingu w postaci ANSYS Workbench (pełna integracja ma się zakończyć do końca bieżącego roku).

W razie pytań, jesteśmy do Państwa dyspozycji.