» ANSYS GRANTA – materiałoznastwo w praktyce

ANSYS GRANTA – materiałoznastwo w praktyce

ANSYS GRANTA CES EduPack

GRANTA CES EduPack to licencja edukacyjna dla studentów zajmujących się szeroko pojętą inżynierią materiałową. Jest on dostarczany w zróżnicowanych, pod względem zaawansowania, pakietach dla wykładowców i studentów. Począwszy od znaczenia składu chemicznego, przez technologie, klasy materiałów, obróbkę – studenci mają bardzo szeroki zakres narzędzi do zrozumienia wyzwań związanych z technologią materiałową. Dydaktycy z kolei dostają kompletny zestaw narzędzi do ćwiczeń i samodzielnej pracy. CES EduPack to miejsce w którym przyszli inżynierowie nauczą się porównywania i wyboru materiałów zgodnie z założonymi celami dla produktu. 

Ponieważ wiedza z zakresu materiałoznawstwa jest już jednym z kluczowych atrybutów dobrego inżyniera – CES EduPack to obowiązkowe oprogramowanie dla studentów materiałoznawstwa na prawie 1000 uczelniach technicznych na świecie. Do końca roku wersja edukacyjna będzie częścią naszej oferty.

ANSYS GRANTA CES Selector

Rys 1. Wykres Ashby’ego w interfejsie ANSYS GRANTA EduPack

Gigantyczny wzrost ilości dostępnych materiałów i technologii powoduje, że szukanie optymalnego rozwiązania przypomina szukanie igły w stogu siana. ANSYS GRANTA CES Selector umożliwia przeszukiwanie tej gigantycznej bazy materiałów w wybranej funkcji celu z uwzględnieniem całego spektrum własności materiałowych oraz wymagań producenta. Przewagą CES Selctor nad jakimkolwiek innym rozwiązaniem jest przyjazne środowisko graficzne, zabudowane solvery do prostych obliczeń mechanicznych oraz bardzo duże możliwości skryptowania w celu automatyzacji pracy.

Wynikiem poszukiwań optymalnej grupy materiałów są tzw. mapy (wykresy) Ashby’ego, które w przejrzysty i łątwy do zrozumienia sposób prezentują grupę “zwycięskich” materiałów. To właśnie wiedza założyciela, prof. Michael F. Ashby, jest fundamentem produktów ANSYS GRANTA. 

ANSYS GRANTA MI

ANSYS GRANTA Material Inteligence to platforma do zarządzania procesem decyzyjnym w zakresie wyboru materiałów na różnych etapach zarządzania: od projektu po produkcję i aftermarket. GRANTA MI umożliwia wykorzystywanie danych zbieranych na przestrzeni całej organizacji i wykorzystanie tej wiedzy na różnych etapach życia produktu: od koncepcji, przez rozwój i testy produktu po technologię po wybór dostawców materiałów. GRANTA MI pozwala stworzyć jednorodny proces decyzyjny, w którym wymagania inżynierskie są łączone z takimi czynnikami jak wpływ na środowisko czy koszty dostaw. Co ważne – wszystkie dane te mają jedno miejsce. Platforma ta pozwala na stworzenie jednego źródła danych materiałowy dla wszystkich działów i ich szefów.

GRANTA MI to perła w koronie produktów z rodziny ANSYS GRANTA. W większych firmach, duplikacja pracy związana z badaniami materiałowymi i brak łatwo dostępnych danych materiałowych, generuje gigantyczne koszty w skali roku. Platforma Material Inteligence pozwala uniknąć tych kosztów. W takich firmach jak Rolls Royce, GKN Aerospace, PSA czy Airbus redukcja kosztów jest liczona w milionach dolarów rocznie.