» ANSYS Electronic Desktop: wiele modułów – jeden interfejs

ANSYS Electronic Desktop: wiele modułów – jeden interfejs

ANSYS Electronics Desktop (AEDT) jest platformą przeznaczoną do symulacji elektromagnetycznej, obwodowej i systemowej. ANSYS Electronics Desktop pełni funkcję Pre i Post procesora dla szerokiej grupy narzędzi do obliczeń elektromagnetycznych. W ramach środowiska AEDT dostępne są flagowe moduły ANSYS’a takie jak: HFSSMaxwellQ3D ExtractorSimplorerRMxprt.

ANSYS Electronics Desktop w pełni współpracuje z modułem ANSYS DesignXplorer umożliwiając optymalizację paramteryczną urządzeń elektronicznych i elektrycznych.

Dzięki ANSYS Electronics Desktop mamy możliwość wykonania analizy elektromagnetycznej, a następnie rozszerzenia jej o analizę obwodową lub systemową w ramach jednej platformy.