» ANSYS Composite Prep/Post ( ACP )

ANSYS Composite Prep/Post ( ACP )

Narzędzie stworzone dla prostej i efektywnej definicji warstwowych kompozytów. Pozwalające równie łatwo wykonywać edycję stworzonych reprezentacji kompozytów jak prosto wykonywać operacje  post-procesu. W połączeniu z narzędziami do analiz wytrzymałościowych takimi jak moduł ANSYS Mechanical APDL, stanowi bardzo silne narzędzie do weryfikacji numerycznej kompozytów.

Pełna integracja od intefejsu CAD po analizę wytrzymałościową.

Dostarcza dedykowanych funkcji związanych z procesem technologicznym otrzymywania kompozytów warstwowych dla pre- i post procesora.
 
Proste tworzenie zestawu warstw.


Dostarcza narzędzi do właściwej oceny wad i zniszczenia, a także informacji technologicznych takich jak:  laminacja czy identyfikacja warstw.

ACP pozwala na unikalną analizę zniszczeń w oparciu o:
– proste kryteria (maks. naprężenie) po wyszukane kryteria dla kompozytów (Puck, Hashin, Cuntze)
– wewnętrzne ścinanie, naprężenia normalne dla elementów shells
– zniszczenie przebiegające na grubości

Kombinację kryteriów uszkodzeń z kryterium pokrycia:
– 3D wymiarowa implementacja głównych kryteriów (Tsai-Hill, Hashin, Puck itd.)
– Możliwość tworzenia własnego kryterium

Wyniki mogą być prezentowane jako:
– Dominujące kryterium zniszczenia
– Wartości krytyczne warstwy
– Określanie współczynników bezpieczeństwa np. na bazie wartości granicznych naprężeń
– Standardowe prezentacje wyników (np.naprężeń ) na warstwach.

Przykładowy postproces wskazujący jakie kryterium zostało przekroczone.