» ANSYS Cloud 2019 R1

ANSYS Cloud 2019 R1

 Opublikowano: wtorek, 30 kwiecień 2019 15:41

Chmura ANSYS Cloud powstała na bazie chmury Microsoft Azure, jako efekt współpracy obu firm.

Istotą działania ANSYS Cloud jest zapewnienie łatwego i natychmiastowego dostępu do obliczeń HPC na żądanie dla użytkowników ANSYS, bezpośrednio z poziomu samego środowiska ANSYS. Użytkownik nie musi konfigurować samodzielnie swojej chmury (klastra obliczeniowego), ustawiać dostępu do własnego serwera licencji ANSYS (a nawet posiadać własnych licencji typu solver czy HPC).   Cała infrastruktura, zarówno sprzęt jak i licencje predefiniowane są bezpośrednio w chmurze ANSYS.  

Znane ograniczenia ANSYS Cloud na chwilę obecną:

  • Na tą chwilę obecną użytkownik nie ma możliwości używać własnych licencji korzystając z usługi ANSYS Cloud.
  • Ograniczeniem jest dostępność jedynie licencji mechanicznych (odpowiednik Mechanical Enterprise) oraz przepływowej (tylko Fluent). Licencje elektromagnetyczne (Maxwell) zapowiedziane są w kolejnej wersji ANSYS 2019R2.
  • Użytkownik powinien posiadać dostęp do minimum własnych licencji do pre i postprocessingu, gdyż chmura ANSYS Cloud zapewnia jedynie licencje typu solver.

Mechanizm rozliczenia za korzystanie z usługi ANSYS Cloud:

Rozliczenie za używanie zarówno sprzętu jak i licencji odbywa się poprzez tzw jednostki AEU (ANSYS Elastic Units).  Jednostki AEU można kupować w pakietach lub jako dzierżawa okresowa (w chwili pisania artykułu to 1 rok lub 3 miesiące).

Zużycie jednostek AEU na godzinę, zależne jest od wybranego przez użytkownika modelu klastra obliczeniowego oraz typu solvera.   Dostępne są trzy rodzaje klastrów obliczeniowych: Small (8C), Medium (32C) oraz Large (112C).

Zużycie jednostek AEU na godzinę przedstawia Rysunek 1.

Rys. 1. Konsumpcja jednostek AEU (ANSYS Elastic Units) w chmurze ANSYS CLoud w zależności od wyboru modelu klastra oraz rodzaju solvera.

Jak wygląda w skrócie praca przy wykorzystaniu ANSYS Cloud:

  • Przygotowujemy model do obliczeń lokalnie, na własnej stacji roboczej (pełny pre processing).
  • Logujemy się bezpośrednio ze środowiska ANSYS do ANSYS Cloud Compute za pomocą wizarda,  gdzie definiujemy podstawowe parametry tj: nazwa analizy, typ analizy (mechaniczna lub cfd), region (czyli miejsce gdzie fizycznie znajduje się centrum obliczeniowe Microsoft Azure – najlepiej najbliżej naszego miejsca pracy),  oraz wybieramy rodzaj klastra HPC: Small/Medium/Large (Rysunku nr 2).

Rys. 2 . Definicja zadania w ANSYS Cloud Compute

  • Po uruchomieniu analizy mamy podgląd do monitoringu postępu obliczeń w postaci logu oraz wykresów.  Podgląd jest interakcyjny.    Dodatkową zaletą jest fakt, że ten sam podgląd możemy uzyskać również z poziomu przeglądarki internetowej, czyli nic nie stoi na przeszkodzie, by śledzić postęp obliczeń wprost z np. ekranu naszego smartfona w dowolnym momencie.
  • Po zakończeniu obliczeń, jesteśmy powiadamiani emailem. W tym momencie również z poziomu przeglądarki internetowej (czyli również z poziomu np. naszego smartfona) możemy przejrzeć wyniki naszej analizy jak i poczynić pierwsze zrzutki (snapshoty) – Rysunek 3.
 

 Rys. 3. Śledzenie obliczeń oraz prosty postprocessing są możliwe z poziomu przeglądarki internetowej, również na smartfonie.

  • Końcowe wyniki ściągamy na naszą stację roboczą, na której przygotowywaliśmy preprocessing i z której definiowaliśmy zadanie do chmury obliczeniowej.
  • Pełny postprocessing wykonujemy więc lokalnie, na naszej stacji roboczej.

Proces jest więc niemal analogiczny jak w przypadku wysyłki naszych obliczeń na lokalny serwer poprzez usługę ANSYS Remote Solver Manager (z dod. opcją monitoringu przez  przeglądarkę internetową).

Dla kogo ANSYS Cloud?

ANSYS Cloud zapewnia szybkość, moc i zdolność obliczeniową chmury obliczeniowej bez żadnego wkładu własnego użytkownika na przygotowania, zarządzanie klastrem obliczeniowym. Dzięki dostępowi do większych zasobów HPC, użytkownicy mogą przeprowadzać większe, bardziej złożone i dokładniejsze symulacje.  W tym samym czasie można poddać ocenie więcej wariantów analizowanego projektu by ostatecznie wybrać najbardziej optymalny.

Zalety chmury obliczeniowej ANSYS Cloud docenią szczególnie firmy, które sporadycznie potrzebują dostępu do większych zasobów HPC.  Oszczędność to brak potrzeby zakupu, serwisowania, administracji własnym klastrem obliczeniowym oraz zakupu dodatkowych licencji np. ANSYS HPC.

Reasumując, chcąc z korzystać chmury obliczeniowej (w tym ANSYS Cloud) należy podchodzić do tego rozwiązania bardzo rozsądnie, zgodnie z zasadą: „Cloud is not viable if we do not save money”  (chmura jest nieopłacalna, jeśli nie oszczędzamy przy tym pieniędzy). 

Autor: Adam Łokieć