» Analizy NVH w optymalizacji produktu

Analizy NVH w optymalizacji produktu

ANSYS VRXPERIENCE pozwala na szczegółową analizę akustyczną poprzez kombinację sygnałów pochodzących z pomiarów w domenie częstotliwości i czasu. Dzięki temu użytkownik może bardzo precyzyjne „wybierać” z obserwowanego spektrum interesujące go częstotliwości i amplitudy.

Dużą przewagą ANSYS VRXPERIENCE SOUND jest możliwość korzystania zarówno z danych wejściowych pochodzących z pomiarów jak i z danych z symulacji w innych produktach ANSYS. Dzięki temu znacznie ograniczamy ilość koniecznych pomiarów i prototypów w procesie weryfikacji czy udoskonalania naszego produktu.

Dzięki ANSYS analizy NVH mogą służyć nie tylko do oceny rezultatów prac projektowych – teraz mamy narzędzia by te dane wykorzystać na etapie rozwoju projektu

Istotną cechą narzędzi ANSYS VRXPERIENCE SOUND jest możliwość wyizolowania z widma jakie generuje system konkretnych komponentów, które generują niepokojące lub niepożądane dźwięki. Równocześnie ANSYS VRXPERIENCE jest bardzo prosty w obsłudze.

DYSON – Przykład zastosowania analiz NVH w procesie projektowym

Analiza dźwięku pozwala producentowi określić co jest źródłem szumu: drgania mechaniczne, przepływ medium (powietrze, płyn), czy też drgania pochodzące z pracy silnika elektrycznego. To właśnie był problem do rozwiązania przez DYSON – czołowego producenta odkurzaczy na świecie.

Dzięki ANSYS VRXPERIENCE SOUND możliwe było wyizolowanie ze słyszanego szumu odkurzacza te pochodzące od przepływu powietrza i te pochodzące od pracy silnika elektrycznego. Rysunek 1. pokazuje jak wygląda to w praktyce. Proces zajął mniej niż minutę!Rys.1 proces izolowania szumu pochodzącego z różnych źródeł: pracy silnika elektrycznego i przepływu powietrza

Następnie został stworzony wirtualny prototyp silnika elektrycznego, który generuje znacznie mniej słyszalnego hałasu i został on nałożony na istniejące spektrum szumu pochodzącego z przepływu powietrza. (Rysunek 2). Dzięki takim próbom udało się stworzyć odkurzacz, którego tzw. sygnatura dźwiękowa była dużo przyjemniejsza dla użytkownika.Rys. 2 widmo z rzeczywistych pomiarów szumu od przepływu powietrza został zmieszany z widmem wygenerowanym w symulacji akustycznej zoptymalizowanej konstrukcji

W dalszych etapach prac DYSON eksperymentował z odpowiednim dostosowaniem prędkości obrotowej silnika elektrycznego tak aby generował on możliwie najmniej hałasu.

Bez ANSYS VRXPERIENCE SOUND konieczne byłoby wykonywanie fizycznych prototypów i pomiarów przy każdym nowym pomyśle. Ale dzięki ANSYS wszystkie koncepcje mogły być zweryfikowane korzystając z tylko jednego, bazowego modelu fizycznego. Co więcej, DYSON mógł dzięki temu eksperymentować z pomysłami dzięki czemu zdobył istotną przewagę rynkową tworząc produkty przyjemniejsze w odbiorze użytkownika.

Noise Vibration and Harshness z ANSYS

ANSYS VRXPERIENCE SOUND pozwala na istotną redukcję ilości fizycznych pomiarów i prototypów wymaganych do weryfikacji produktu przed masową produkcją. Co więcej, ANSYS pozwala nie tylko na weryfikację produktu ale całego systemu w którym dany produkt funkcjonuje, a dzięki rozbudowanym narzędziom do analizy dźwięku możemy sprawdzić co jest źródłem dźwięku.

Analizy NVH nie muszą być ostatnim stadium weryfikacji produktu ale mogą być częścią procesu rozwoju projektu. Dzięki wynikom z symulacji mechanicznej poziom hałasu i częstotliwość dźwięku może być znana na długo przed powstaniem pierwszego prototypu. Jak to możliwe? Wykonana w ANSYS symulacja drgań akustycznych może posłużyć jako dane wejściowe do ANSYS VRXPERIENCE SOUND. Wysoka dokładność ANSYS daje nam pewność, że analizowane spektrum odzwierciedla rzeczywiste zachowanie produktu.

ANSYS VRXPERIENCE SOUND to też doskonałe narzędzie do kontroli jakości. Użytkownik może stworzyć referencyjne widmo które będzie porównywane z każdą wykonaną próbką. Ponieważ izolowanie otoczenia jest w tym oprogramowaniu bardzo proste – badania akustyczne mogą odbywać się bezpośrednio na linii produkcyjnej.

Autor: Jacek Maj