» Analiza zachowania połączenia gwintowego śruby

Analiza zachowania połączenia gwintowego śruby

W ramach badań naukowych w firmie MESco przeprowadzono analizę zachowania połączenia gwintowego śruby M8 klasy A2 wg ISO 4017 (własności zbliżone do klasy 5.8). Śruby te wytworzono ze stali austenitycznej więc nadają się do zastosowania w połączeniach pracujących w warunkach korozyjnych.

      Wykonano badanie maksymalnego dopuszczalnego obciążenia dokręceniem dla śruby M8 z gwintem metrycznym i porównanie z polskimi zaleceniami dla zbliżonych materiałów. W symulacjach wykorzystano nieliniowe modele plastyczności oraz kontakt z tarciem. Materiał łączony uważano za sprężysty. Własności materiałowe uzyskano z literatury.

      Ponadto określono wpływ momentu tarcia na stan naprężenia w trzpieniu i główce z uwzględnieniem wydłużenia rdzenia związanego z nakręcaniem śruby.Potwierdzono analitycznie fakt przenoszenia obciążenia przez kilka pierwszych zwoi gwintu. Przy maksymalnych dopuszczalnych obciążeniach w karbie pierwszego zwoju pojawia się zawsze uplastycznienie.

     Uzyskane wyniki dobrze zgadzają się z wytycznymi normy ISO 4017 dla połączeń obciążonych statycznie. Można więc wyciągnąć wniosek że analizę MES można wykorzystać do symulacji niestandardowych połączeń śrubowych.