» Analiza dynamiczna przenoszenia ładunku

Analiza dynamiczna przenoszenia ładunku

Przykład analizy dynamicznej przenoszenia ładunku. Obudowa szafy stalowej zawierającej akumulatory oraz elektronikę jest przenoszona na linach. Na skutek działania sił inercyjnych występuje ruch w około środka ciężkości. Cykliczne obciążenie zawiesi transportowych jest wstępem do symulacji zmęczeniowej.

ANSYS symulacja dynamiczna
Przemieszczenia wypadkowe podczas przenoszenia kontenera.