Szukaj Logowanie Kontakt
             Kontakt Blog Kalendarz

  ANSYS Elite Channel Partner ANSYS Polska ANSYS Logo cropped 164px

ANSYS Elite Channel Partner ansys logo czarne tlo SMALL ANSYS Logo cropped 164px
    ANSYS Elite Channel Partner

 Logo logo MAMedical Algortihms

FORUM MEDYCYNY IN SILICO II

Serdecznie zapraszamy na drugą edycję Forum Medycyny In Silico.

Medycyna In Silico – znana również jako „medycyna obliczeniowa/komputerowa” – obejmuje technologie modelowania i symulacji komputerowej, które bezpośrednio przyczyniają się do zapobiegania, diagnozowania, prognozowania, planowania i wspomagania wykonywania zabiegów leczniczych lub leczenia chorób.

 

Termin: 10 grudnia 2020r., godzina 9:00-13:30

Miejsce: online, przy pomocy platformy Zoom

Koszt: 0 PLN

 

 

Celem konferencji jest omówienie, w interdyscyplinarnym gronie przedsiębiorców, naukowców, lekarzy i inżynierów, wyzwań jakie stwarzają w medycynie nowoczesne technologie. Spotkanie daje szansę na wymianę pomysłów, wiedzy i doświadczenia pomiędzy specjalistami z różnych dziedzin, co powinno ułatwić prowadzenie badań i interdyscyplinarnej współpracy zogniskowanej na rozwój medycyny. Chcielibyśmy, aby to forum było okazją do integracji środowiska naukowego z przedsiębiorcami i przemysłem, ponieważ tylko takie podejście może zapewnić transfer wiedzy z różnych dziedzin nauk podstawowych i stosowanych do komercjalizacji i wdrożenia.

 

 AGENDA

9:00 - 9:20 Rozpoczęcie  
9:20 - 9:40 Medycyna przyszłości, czyli podróż w głąb naszego organizmu z wykorzystaniem wirtualnej i rozszerzonej rzeczywistości.

dr hab. n. med. Piotr Wilczek,

Medical Algorithm

9:40 - 10:00 Why and How In Silico methods are dramatically changing healthcare: from fighting COVID to enabling Personal Digital Avatar?

Thierry Marchal,

ANSYS Inc.

10:00 - 10:20 Przepływ krwi przez mechaniczną protezę dwudyskowej zastawki aortalnej – trójwymiarowy sprzężony model numeryczny CFD/6DOF i jego walidacja.

dr hab. inż. Ziemowit Ostrowski,

Politechnika Śląska

10:20 - 10:40 Przerwa kawowa  
10:40 - 11:00 Simulation in the medical medical device approval process.

Jan Hertwig,

CADFEM Medical

11:00 - 11:20 Modelowanie komputerowe oka ludzkiego w dziedzinie symulacji pomiarów tonometrycznych.

Marcin Hatłas,

MESco Sp. z o.o.

11:20 - 11:40 Centrum Medycyny Obliczeniowej Sano – agenda badawcza i pespektywy współpracy na bliższą przyszłość.

Kazimierz Murzyn,

Klaster LifeScience Kraków

11:40 - 12:00 Przerwa kawowa  
12:00 - 13:00 Panel dyskusyjny: Sztuczna inteligencja oraz symulacja komputerowa w medycynie  
13:00 - 13:30 Zakończenie  

 

Prelegenci oraz tematy prezentacji Streszczenia prezentacji

Jan Hertwig simulation in the medical devices approval processJan Hertwig, Simulation in the medical device approval process

In silico methods are a key to a faster product approval and at the same time safer medical devices. The presentation answers fundamental questions such as: "What is in silico? What can it achieve? What initiatives, regulations, standards and guidelines already exist?" You will gain a compact, essential insight into the regulatory situation regarding the use of simulation in the approval process in the EU and the USA. Examples will show you what is state of the art and what’s already possible today.

 

piotr wilczek medycyna przyszłościPiotr Wilczek, Medycyna przyszłości, czyli podróż w głąb naszego organizmu z wykorzystaniem wirtualnej i rozszerzonej rzeczywistości

Nowe technologie związane między innymi z zastosowaniem wirtualnej (VR) czy rozszerzonej rzeczywistości (AR) jeszcze do niedawna kojarzone były głównie ze światem gier komputerowych. Ostatnie lata pokazały jednak, że mogą one stać się skutecznym narzędziem wykorzystywanym również w innych dziedzinach, w tym w medycynie. Rozwój i wdrażanie nowych technologii informacyjno-komunikacyjnych daje początek nowym formom interakcji między komputerem a człowiekiem, a jedną z takich form jest wirtualna rzeczywistość.

Studentom medycyny i kierunków pokrewnych nowe technologie stwarzają możliwość bardziej efektywnego przyswajania wiedzy na temat skomplikowanych struktur naszego organizmu i procesów w nim zachodzących.

Dla lekarzy różnych specjalności są narzędziem wspomagającym proces leczenia, pozwalając na planowanie złożonych zabiegów chirurgicznych, jak również wykorzystywane są coraz częściej w trakcie operacji dzięki czemu mogą być one prowadzone w sposób bardziej bezpieczny dla pacjenta.

Technologie wirtualnej i rozszerzonej rzeczywistości mogą być również w sposób efektywny wykorzystywane dla właściwej komunikacji pomiędzy lekarzem i pacjentem. Pacjentom i jego rodzinie pozwalają zrozumieć charakter procesu chorobowego oraz to w jaki sposób prowadzone będzie leczenie. Czy zatem w niedługim czasie urządzenia VR i AR staną się standardowym wyposażeniem jednostek medycznych ?

 

piotr wilczek medycyna przyszłościKazimierz Murzyn, Centrum Medycyny Obliczeniowej Sano – agenda badawcza i pespektywy współpracy na bliższą przyszłość

W 15 miesięcy od swojego startu, projekt Sano wkracza w drugi etap rozwoju, kiedy to podjęte zostaną pierwsze poważniejsze wyzwania zdefiniowane w zatwierdzonej przez Fundację Nauki Polskiej agendzie badawczej. Jakie wyzwania i cele stawia sobie zespół Sano i na czym skupią się działania począwszy od 2021 r.? Gdzie otwiera się przestrzeń do współpracy na polu nauki, innowacji i biznesu? W prezentacji zostanie przedstawiony zarys strategii i agendy badawczej Sano ze wskazaniem na konsekwencje tych dokumentów dla środowisk związanych z tematem medycyny obliczeniowej w Polsce i za granicami kraju. Zostaną przedstawione założenia odnośnie zespołów badawczych, do których wkrótce zostanie ogłoszony nabór na liderów tematów badawczych. Powiemy również o opcjach współpracy w ramach programu European Digital Innovation Hubs.


 

Ziemowit_Ostrowski_Przepływ_krwi_przez_mechaniczną_protezę_dwudyskowej_zastawki_aortalnejZiemowit Ostrowski, Marcin Nowak, Ryszard Białecki, Marek Rojczyk, Wojciech Adamczyk, Przepływ krwi przez mechaniczną protezę dwudyskowej zastawki aortalnej – trójwymiarowy sprzężony model numeryczny CFD/6DOF i jego walidacja

Wraz ze zwiększaniem się długości życia w krajach rozwiniętych i rozwijających się zwiększa się zapadalność na choroby układu krążenia, w tym wrodzone wady i nabyte choroby zastawek. W odpowiedzi na zapotrzebowanie klinicystów na nowe narzędzia wspomagające diagnostykę oraz wirtualne planowanie zabiegów, opracowywane są liczne modele numeryczne w celu wspomagania pracy lekarza.

Modelowanie numeryczne ruchu elastycznych płatków zastawek wskutek przepływu krwi zwykle prowadzi się przy użyciu techniki oddziaływania płyn-ciało stałe (ang. FSI – fluid-structure interaction). Technika ta, mimo wielu zalet, jest jednak bardzo czasochłonna. W analizowanym przypadku przepływu krwi przez protezę dwudyskowej mechanicznej zastawki aortalnej odkształcenia dysków można pominąć, a same dyski potraktować jako ciało sztywne, co umożliwia zastosowanie szybszego solvera z rodziny 6DOF (ang. 6 Degrees Of Freedom).

Zaimplementowano własny sprzężony model w technice CFD/6DOF do środowiska ANSYS Fluent, przy wykorzystaniu funkcji własnych (UDF – User-Defined Functions) oraz journali. Wbudowany solver 6DOF zastąpiono własnym. Ruch sztywnych dysków protezy zastawki pod naporem przepływającego ośrodka (krwi) obliczany jest modelem 6DOF w oparciu o scałkowane pole ciśnienia i naprężeń ścinających. Zaimplementowano także zmienny, adaptacyjny krok czasu obliczeń, zależny od prędkości obrotowej. Obliczenia prowadzono wykorzystując ruchomą (moving mesh) siatkę w dwu wariantach: siatka dynamiczna (dynamic mesh) oraz siatka nakładana (overset mesh).

Walidację opracowanego modelu przeprowadzono przy użyciu danych pomiarowych zebranych na autorskim stanowisku pomiarowym wyposażonym w pulsacyjną pompę symulująca cykl pracy serca (Harvard Apparatus, MA, USA) oraz zabudowaną w stanowisku protezą zastawki (Medtronic, MN, USA). Ruch dysków zastawki zarejestrowano szybką (5000fps) kamerą (Vision Research, Inc., NJ, USA). Do analizy zarejestrowanych obrazów, obejmującej odczyt zmiennych w czasie kątów otwarcia płatów zastawki, wykorzystano biblioteki OpenCV (Opensource ComputerVision) w środowisku Python.

Zastosowanie własnego solvera pozwoliło w pełni kontrolować proces prowadzonej symulacji, wprowadzać dodatkowe ograniczenia oraz istotnie poprawiło zbieżność modelu.

 

Seminarium prowadzone będzie przy wykorzystaniu platformy Zoom. Link i hasło do spotkania otrzymają Państwo na kilka dni przed planowanym wydarzeniem.

 

Formularz zgłoszeniowy

 

 

 

Serdecznie zapraszamy!

 

Partnerem seminarium jest Klaster MedSilesia.

medsilesia