Szukaj Logowanie Kontakt
             Kontakt Blog Kalendarz

  ANSYS Elite Channel Partner ANSYS Polska ANSYS Logo cropped 164px

ANSYS Elite Channel Partner ansys logo czarne tlo SMALL ANSYS Logo cropped 164px
    ANSYS Elite Channel Partner

CAD-FEM ihf Toolbox (CiT) dla ANSYS

CAD-FEM tools to zbiór zaawansowanych narzędzi napisanych przy użyciu funkcjonalności UDF w ANSYS.

W skład zestawu v2010 wchodzą:

Virtual Welding Simulation (VWS)
Rozszerzenie licencji ANSYS Mechanical lub wyższej, bazujące na technologii UPF, pozwalające z dużą dokładnością symulować deformacje i powstawanie naprężeń własnych w/i po procesie spawania. VWS wprowadza do ANSYS specjalistyczne modele materiałów bazujące na mechanice mikrostrukturalnej materiału, modele plastyczności dla materiałów z pamięcią kształtu indukowaną zmianą temperatury i przemianami alotropowymi, modele źródeł ciepła palnika, funkcje modelowania przemieszczania źródła oraz powstawania spoiny, w pełni utylizując możliwości ANSYS Mechanical czy licencji Akademickich.

Używając VWS możliwe jest uzyskanie wyników takich jak:
- rozkład temperatur
- właściwości struktury
- dystrybucja twardości
- deformacje
- naprężenia własne

Narzędzie z powodzeniem może być stosowane do analizy:
- procesu spawania za pomocą różnych definiowalnych
  źródeł - od palnika, plazmy, lasera aż po spawanie elektronowe
- technologii spawania, kolejności i kierunku nakładania warstw
- zgrzewania
- napawania
- hartowania

NLISO2009
Identyfikacja parametrów modelu Voce bazująca na danych testowych

Model Holzapfela
Model materiału służący do symulacji zachowania anizotropowego materiałów hipersprężystych, polimerów i elastomerów, np. włóknistej tkanki ludzkiej

W wersji 4.0 dodano narzędzia:

moldSim*
transfer danych z analizy wtrysku tworzyw sztucznych (np ModlFlow) do ANSYS

WB/FKM WB/FKM Weld
analiza zmęczeniowa wg zaleceń FKM Analytical Strength Assessment

SBSound
analiza mocy źródeł dźwięku na powierzchniach  wibrujących, drgających konstrukcji mechanicznych, bez konieczności symulacji akustycznej czy FSI

MultibodyCMS
tworzenie i analiza w środowisku Workbech super-elementów

MOR4ANSYS
narzędzia wspomagające tworzenie modeli o zredukowanej liczbie stopni swobody służących głównie dla symulacji obwodowej, np w SimuLink lub Simplorer

Zbiór funkcji i narzędzi dostarczany jest wraz z dokumentacją, przykładami oraz kodem źródłem, pozwalającym dokonywać dalszych, szeroko pojętych modyfikacji w celu dostosowania do aktualnych potrzeb klienta.
Zapytaj nas o ofertę.

Strona producenta: http://www.cadfem.de/produkte/ansys/cadfem-ansys-extensions.html

Film pokazujący użycie narzędzia FKM (j.Niemiecki):  https://www.youtube.com/watch?v=nrMYF4Zrg8k

Zobacz też MESco HotSpot Toolbar dla ANSYS Workbench