Szukaj Logowanie Kontakt
ANSYS Startup Program

Masz młodą firmę i tworzysz lub rozwijasz swoje produkty? Zobacz jak możesz uzyskać dostęp do pełnego pakietu licencji ANSYS w ramach współpracy marketingowej.

BLOG MESCO

Zapraszamy na naszego bloga, na którym znajdują się artykuły zawierające porady praktyczne, nowości oraz opisy ciekawych symulacji wykonanych zarówno przez MESco jak i naszych klientów.

ANSYS Elite Channel Partner

Miło jest nam poinformować, że MESco otrzymało status ANSYS Elite Channel Partner, a tym samym zostaliśmy jedynym w Polsce Channel Partnerem z tym tytułem.

ANSYS DISCOVERY

Natychmiastowe wyniki z symulacji, bez przygotowania geometrii, bez siatki. Technologiczny przełom w symulacji komputerowej.

Symulacja materiałów sypkich i cząstek

Zapraszamy na seminarium poświęcone symulacji materiałów sypkich i cząstek.
Miejsce: Bytom
Data: 3 października 2019r.

previous arrow
next arrow
Slider

2019 R3 700x153 mesco

W miarę zbliżania się ery pojazdów w pełni autonomicznych (AV) - na lądzie i w powietrzu – kwestie bezpieczeństwa obsługi stają się coraz ważniejsze. AV wymagają rygorystycznych testów w złożonych środowiskach oraz w zmiennych warunkach. Testy fizyczne wymagałyby miliardów kilometrów jazdy samochodem lub latania – jest to czasochłonne, nieopłacalne i prawie niemożliwe  do wykonania podejście. Wykorzystanie symulacji do wirtualnego testowania AV jest jedyną realną opcją do weryfikacji bezpieczeństwa systemów i przyspieszenia rozwoju AV.

ANSYS 2019 R3, wprowadzając ANSYS SCADE Vision, kontynuuje dostarczanie wszechstronnych rozwiązań dla symulacji inżynieryjnych nowej generacji dla AV. Klienci mogą teraz oceniać bezpieczeństwo wbudowanych systemów percepcyjnych i upewnić się, że czujniki AV są niewadliwe.

Ten najnowszy dodatek usprawnia rozwiązania przeinaczone dla pojazdów autonomicznych - ANSYS Autonomy - które umożliwia kompleksową symulację. ANSYS Autonomy pozwala  inżynierom przeprowadzać symulację w pętli zamkniętej, tworzyć oprogramowanie wbudowane, wykonywać analizy bezpieczeństwa funkcjonalnego i bezpieczeństwa cybernetycznego oraz symulacji czujników i współdziałania człowiek-maszyna.

Ponadto zmiany ANSYS 2019 R3 obejmują także SPEOS Road Librery do symulacji czujników, kompleksową bazę danych materiałów odblaskowych, a także aktualizacje ANSYS HFSS SBR+, która zapewnia większą dokładność w przewidywaniu przekroju radaru dużych celów z krzywiznami. ANSYS 2019 R3 wprowadza również zmiany w:

disc1

 

3D Design

ANSYS Discovery Live wprowadza pierwsze w historii interaktywne narzędzie do optymalizacji topologicznej na potrzeby projektowania generatywnego a także nową funkcjonalność oprogramowania, w tym wylot przepływu masowego i zmienne w czasie dane wejściowe do analiz nieustalonych. Dzięki tym ulepszeniom możliwa jest łatwa ocena  szerokiego zakresu możliwych wersji produktu i odkrycie optymalnego rozwiązania projektowego w rekordowym czasie.

Dodatki do ANSYS Discovery SpaceClaim obejmują automatyczną rekonstrukcję powierzchni z  geometrii siatki trójkątów typu STL. Ten proces przekształca modele STL w gładkie modele CAD do celów inżynierii odwrotnej i projektowania generatywnego. Ulepszenia wizualizacji zapewniają wyższą jakość renderowania dla lepszego komfortu użytkowania.

Natomiast ANSYS Discovery AIM wspiera teraz użycie modeli belkowych, możliwości wyboczenia liniowego oraz zaawansowane funkcje dyskretyzacji (physics-aware meshing). Wersja ta oferuje bardziej sprawdzoną, łatwą w użyciu funkcjonalność - od wizualizacji uszkodzeń siatki do oceny stabilności konstrukcji.

 electronics img

Elektromagnetyzm

ANSYS 2019 R3 dostarcza najnowsze rozwiązania w dziedzinie symulacji pól elektromagnetycznych wspomagając inżynierów w projektowaniu pojazdów autonomicznych, sieci 5G, a także szeroko pojętej elektryfikacji. Nowe funkcje w oprogramowaniu obejmują m.in.:

 • Rozszerzenie oferty ANSYS Cloud o obliczenia elekromagnetyczne w ANSYS Electronic Desktop. Od teraz użytkownicy takich programów jak: HFSS, Maxwell i Q3D Extractor mogą czerpać korzyści z wysokowydajnych zasobów sprzętowych dostępnych w chmurze ANSYS Cloud.

 • ANSYS HFSS otrzymuje znaczącą aktualizację związaną z lepszym wykorzystaniem pamięci przyśpieszającym działania solvera

 • ANSYS HFSS i ANSYS HFSS SBR+ zawiera nowe możliwości związane z modelowaniem i post-processingiem skomplikowanych zagadnień skutecznej powierzchni odbicia (RCS - Radar Cross Section) dla scenariuszy drogowych stosowanych w symulacjach systemów autonomicznych.

 • Moduł ANSYS HFSS SBR+ umożliwia uwzględnienie efektów związanych z falą pełzającą po powierzchni obiektu (creeping wave) – funkcjonalność ta pozwala na dokładniejsze przewidywanie skutecznej powierzchni odbicia (RCS) dla bardzo dużych obiektów z krzywiznami.

 • Znacząco poprawiono prędkość symulacji pakietów układów scalonych i płytek PCB zawierających regiony HFSS (hybrydowy solver w SIwave). Od teraz regiony HFSS można podzielić i rozdystrybuować pomiędzy zasoby sprzętowe stosując zaawansowane obliczenia równoległe.

 fluids

Przepływy

W tej wersji możliwe jest używanie siatek typu Mosaic do analiz parametrycznych w programie ANSYS Workbench, a także stosować siatkowania fault-tolerant w celu obsługi geometrii bez wspólnej topologii podczas symulacji przewodzenia ciepła. Ponadto dostępna jest teraz funkcja wyrażeń w połączeniu z parametrami, raportami i monitorami.

Także wiele innych ważnych aktualizacji i dodatków rozszerza analizy obliczeniowe dynamiki płynów (CFD) w szerszym zakresie zastosowań:

 • Zautomatyzowany schemat pracy przyspiesza działanie solvera Fluenta do łączenia i generowania organicznego, optymalnego kształtu dla wielu celów i warunków pracy.

 • Biegła i szybsza ocena złożonych modeli ROM (ROM) w celu usprawnienia eksploracji projektu.

 • Możliwe jest połączenie ANSYS Forte z ANSYS Fluent lub ANSYS Mechanical w celu dokładniejszej analizy sprzężonej wymiany ciepła.

 structures

Analizy strukturalne

Innowacje w rozwiązaniach strukturalnych w ANSYS 2019 R3 umożliwiają:

 • Badanie modeli dużych zespołów z milionami punktów projektowych dzięki wykorzystaniu ANSYS Motion, zaawansowanemu wielozadaniowemu oprogramowaniu do analiz typu multibody dynamic, teraz zintegrowanemu z ANSYS Mechanical.

 • Na szybkie i dokładne przewidywanie awarii produktu na wczesnym etapie projektowania sprzętu elektronicznego na poziomie komponentów, płyty i systemu dzięki dodatkowi ANSYS Sherlock.

 • Przełożenie modeli elektronicznych projektowania wspomaganego komputerowo (ECAD) na geometrie analizy elementów skończonych (FEA) w kilka minut i wykorzystanie wyników FEA, aby przewidzieć czas do wystąpienia awarii.

 • Ocenę systemów operacyjnych z rozproszonymi usługami obliczeniowymi (DCS) - nowa rodzina aplikacji do dystrybucji, zarządzania, rozwiązywania i optymalizacji wyzwań projektowych w różnych zasobach obliczeniowych.

 • Sprzężoną symulację termo-wytrzymałościową, dzięki dwóm nowym usprawnionym schematom obliczeń w programie Mechanical. Łatwe wychwytywanie oddziaływań obciążeń termicznych i konstrukcyjnych za pomocą symulacji ustalonych i nieustalonych.

 • Wykonanie analizy odwrotnej za pomocą ANSYS Mechanical. Solver odwrotny może określać kształt modelu przed ekstremalnymi obciążeniami i deformacjami - czasami określanymi jako analiza „hot-to-cold”.

 • Wykorzystanie 120 dodatkowych materiałów w programie ANSYS Mechanical z bazy danych ANSYS GRANTA Materials Data for Simulation, w tym w stosownych przypadkach dane dotyczące właściwości elektromagnetycznych.

 

Oficjalna informacja ANSYS