• W przypadku odwołania udziału w kursie przez uczestników na mniej niż 8 dni przed jego rozpoczęciem pobierana jest całkowita opłata za uczestnictwo,
  • MESco Sp. z o.o. zastrzega sobie możliwość przesunięcia lub odwołania szkolenia, gdy nie zostanie osiągnięta wystarczająca liczba uczestników,
  • Cena szkolenia ogólnodostępnego zawiera przerwy kawowe oraz obiad,
  • Cena szkolenia ogólnodostępnego zawiera komplet materiałów szkoleniowych, certyfikaty honorowane przez producenta oprogramowania,
  • Na czas trwania szkolenia ogólnodostępnego Firma MESco Sp. z o.o. udostępnia sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem,