Mesco

Główne cechy programu

  •    bardzo krótki czas od pomysłu do pierwszych wyników,
  •    duży stopień wiarygodności wyników,
  •    łatwość obsługi i krótki czas wdrożenia użytkownika do pracy z programem,
  •   możliwość sporządzania raportów po wykonanej analizie,
  •   wygodne zarządzanie stworzonymi projektami i wynikami analiz.

zgłoś błąd na stronie Design by Adam Łokieć
U:| |   O:| |