Mesco

ANSYS Fluent

pozwala na modelowanie wszelkich zjawisk związanych z przepływami (spalanie, turbulencja, przepływy wielofazowe, reakcje chemiczne, przewodzenie ciepła, radiacja itp.). ANSYS Fluent z nowoczesnym interfejsem użytkownika, zintegrowany na platformie Workbench daje ogromne możliwości prowadzenia szybkiej i wydajnej optymalizacji produktu.
 
 Zaczynając od powiązania modelu w systemie CAD ze środowiskiem Workbench użytkownik może w wydajny sposób przygotować geometrię do potrzeb symulacji a następnie korzystając z zaawansowanych narzędzi przygotować siatkę odpowiednią do symulowanego zjawiska. Po zdefiniowaniu modelu, dzięki wydajnej technice zrównoleglenia obliczeń możemy szybko otrzymać wyniki. Zaawansowane narzędzie do obróbki wyników pozwala w dowolny sposób uzyskać konkretne dane liczbowe jak i przedstawić wyniki w sposób graficzny. Zaczynając od obrazków, animacji, raportów do generacji interaktywnych modeli 3D, możliwych do przeglądania w darmowej przeglądarce.
Co więcej powiązanie z oprogramowaniem firmy ANSYS do obliczeń wytrzymałościowych mamy możliwość prowadzenia symulacji interakcji pomiędzy przepływem i ciałem stałym (FSI).
 
Integracja programu w środowisku Workbench pozwala także na wykorzystanie narzędzie do optymalizacji parametrycznej (DesignXplorer).  Szerokie spektrum zastosowań od przeliczania wielu przypadków obciążeń do poszukiwania najlepszej wartości parametrów wejściowych w funkcji celu znacznie przyspieszają obliczenia i podnoszą wydajność wykorzystywanego narzędzia do symulacji.
 

 

zgłoś błąd na stronie Design by Adam Łokieć
U:| |   O:| |